Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

HR

Komentarz zawiera definicję pracy w godzinach nadliczbowych w odniesieniu do obowiązujących norm i systemw czasu pracy, wymienia okoliczności, w jakich taka praca jest dopuszczalna. Omawia on także...

04.06.2008

Sądy 24-godzinne nie znikną

Według Zbigniewa Ziobry (PiS) minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski zamierza zlikwidować sądy 24-godzinne. Ministerstwo Sprawiedliwości temu zaprzecza i mówi, że zmiany, które dotkną...

04.06.2008

Polityka dla energetyki

Ministerstwo Gospodarki zapowiada transformację własnościową spółek sektora energetycznego, stworzenie rozwiązań dotyczących państwowego regulatora w sektorze oraz ograniczenie barier inwestycyjnych.

04.06.2008

Bezpieczeństwo na morzu

Porozumienie pomiędzy dowódcą Marynarki Wojennej a dyrektorami Urzędów Morskich w Gdyni, Szczecinie i Słupsku

04.06.2008

15 Ogólnopolskie Dni Prawnicze

W dniach 29 maja-1 czerwca br. odbyły się jubileuszowe 15 Ogólnopolskie Dni Prawnicze. Bydgoski Oddział Zrzeszenia Prawników Polskich podjął się organizacji wspomnianego święta prawniczego. Wolters...

03.06.2008

Emerytury pomostowe i kształtowanie wynagrodzeń

Celem rządowych propozycji jest zachęcenie osób do dłuższej aktywności zawodowej i dalszego wykorzystywania swoich kwalifikacji i potencjału na rynku pracy - powiedział wicepremier, minister...

03.06.2008

15 Ogólnopolskie Dni Prawnicze

W dniach 29 maja-1 czerwca br. odbyły się jubileuszowe 15 Ogólnopolskie Dni Prawnicze. Bydgoski Oddział Zrzeszenia Prawników Polskich podjął się organizacji wspomnianego święta prawniczego. Wolters...

03.06.2008