Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej

Samorząd terytorialny

Wjt, (burmistrz, prezydent miasta, dalej wjt) będąc organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa....

29.04.2010

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Publikacja porusza temat związany z realizacją konstytucyjnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w świetle zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004...

29.04.2010

Policja bezprawnie wykorzystuje zatarte wykroczenia

Policja dołącza do materiałów w postępowaniach w sprawach o wykroczenia wydruki z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji zawierającego informacje o skazaniach za wykroczenia, które uległy zatarciu...

29.04.2010

W NATO dowódcy mogą latać razem

Przepisy Paktu Północnoatlantyckiego nie zakazują wspólnych podróży samolotami większej grupy dowódców wojskowych. Jedynie zwyczajowo przyjęto, iż sekretarz generalny NATO nie podróżuje na pokładzie...

29.04.2010

Polski prawnik zwyciężył w międzynarodowym rankingu

Prawnicy

Piotr Nowaczyk, adwokat, partner w warszawskim biurze kancelarii Salans, został zwycięzcą międzynarodowego rankingu International Law Office Client Choice Awards 2010 w kategorii arbitraż. Jest on...

29.04.2010

Prawnik między strategią i bieżącą obsługą

Rynek

Prawnik firmowy czy zewnętrzna kancelaria? Czy można zorganizować własny zespół prawny tak aby mógł on samodzielnie obsłużyć całą działalność firmy? Gdy jeśli już firma posiadająca własnych prawników...

29.04.2010