WK index po raz szósty

Zapraszamy na ogłoszenie wyników szóstej edycji badań opinii wśród wspólników największych firm prawniczych w Polsce, WK index. Zapraszamy na śniadanie oraz do dyskusji z ekspertami: m.in., prezesem...

24.11.2008

Piractwo napędza internet

Aż 80 procent Polaków akceptuje ściąganie z internetu plików objętych prawami autorskimi. Dla wielu internautów to właśnie możliwość ściągania darmowych filmów i muzyki stanowi o atrakcyjności...

24.11.2008

Czyj piasek, a czyj węgiel na prywatnej nieruchomości?

Budownictwo

Minister Środowiska przedłożył Radzie Ministrw projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i grnicze. Zgodnie z nowym prawem, właściciele nieruchomości będą mogli bez koncesji wydobywać na swoim terenie...

21.11.2008

Krajowy Program Reform przyjęty przez rząd

Stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom - to główne...

21.11.2008

Powody braku zmiany stóp procentowych przez RPP

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stp procentowych w październiku br., ponieważ uznała, że znaczące pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarki światowej oraz wzrost niepewności co do przyszłej...

21.11.2008

Co dalej z Traktatem z Lizbony?

W dniu 19 listopada 2008 r., w pałacyku MSZ w Warszawie przy ul. Foksal 6 odbyła się konferencja na temat Co dalej z Traktatem z Lizbony? Główne problemy na obecnym etapie reformy ustrojowej Unii.

21.11.2008

O własności prywatnej w EUD

18 listopada 2008 roku w Szkole Głównej Handlowej odbył się wykład Dobro prywatne, a dobro publiczne, adresowany dla uczniów klas piątych i szóstych warszawskich szkół podstawowych - słuchaczy...

21.11.2008

Odrzucenie nieopłaconej apelacji zgodne z konstytucją

Odrzucenie przez sąd nieopłaconej apelacji wniesionej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, bez wcześniejszego wezwania do uiszczenia należnej opłaty, jest zgodne z konstytucją...

21.11.2008

Pseudoprawne spory w komisji „do spraw nacisków”

Pięć godzin poświęcili członkowie komisji śledczej do spraw nacisków, by ustalić czy w przesłuchaniu byłego ministra Zbigniewa Ziobro powinien brać udział poseł Arkadiusz Mularczyk, ponieważ był on...

21.11.2008

Ghelamco deweloperem roku

Budownictwo

Ghelamco Poland trzeci raz z rzędu zyskało tytuł Dewelopera Roku w Polsce. O tytuł Dewelopera Roku 2008 ubiegało 17 działających na polskim rynku deweloperw.Inwestycja dewelopera - Marynarska...

20.11.2008

Przedszkola publiczne - wymagania budowlane cz. I

Od organizatora przedszkola wymaga się, aby przeprowadził dwie niezależne procedury administracyjne, tzn.:- uzyskał wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;uzyskał...

20.11.2008

Jean-François Ott: stracił na Orco 80 proc.

Budownictwo

Po kilku tygodniach względnej ciszy na giełdachpojawiła się kolejna ofiara pękających lewarw. Tym razem to Jean-Francois Ott, prezes Orco Property Group. Poinformowałon o znaczącym zmniejszeniu...

20.11.2008