Arbitraż ma być sprawniejszy i bez przewlekłości

Sądy polubowne mają działać szybciej. Dlatego przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorców przewiduje skrócenie...

04.01.2010

22 partnerów w DZP

Od stycznia do grona Partnerów Kancelarii Domański Zakrzewski dołączył mec. Tomasz Darowski, który z kancelarią współpracuje od 2000 roku. Tym samym kancelaria DZP ma już dwudziestu dwóch partnerów....

04.01.2010

Pierwszy proces o pędzenie łąckiej śliwowicy

Siedmiu mieszkańców Ziemi Sądeckiej stanie przed sądem za nielegalną produkcję tysięcy litrów łąckiej śliwowicy. To będzie pierwszy proces o niedozwolony wyrób na tak dużą skalę słynnego trunku....

03.01.2010

Nowe limity w zamówieniach publicznych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które uzupełniają pakiet zmian w prawie zamówień publicznych....

02.01.2010

Nowa ustawa o finansach publicznych

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych zakłada m. in. gruntowną zmianę organizacji sektora finansów publicznych. Jej przejawem jest przede wszystkim likwidacja...

02.01.2010

Zmiany w prawie gospodarczym

Obowiazujące od 1 stycznia 2010 roku nowe przepisy wprowadzają m.in. zmiany dotyczące funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich i obrotu instrumentami finasowymi. Weszła...

02.01.2010

Szpital lub przychodnia może prowadzić aptekę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej może uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jako wyodrębnionej działalności gospodarczej, tylko wtedy, gdy przewiduje to jego statut....

01.01.2010

Irena Kamińska: sprawny sąd czyli potrzeba współpracy

Prawnicy

Reforma polskiego sądownictwa trwa. Trwa już kilkanaście lat - ku utrapieniu sędziów pracujących w atmosferze braku stabilizacji, oraz obywateli, którzy nie mogą doczekać się pozytywnych efektów tych...

01.01.2010

Dzienniki urzędowe dostępne za darmo w internecie

Znowelizowana ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępniania nieodpłatnie na swoich stronach internetowych Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego...

01.01.2010