Przemoc zniekształca obraz świata

Częste pokazywanie w mediach przemocy i patologii powoduje u odbiorców zniekształcanie obrazu świata jako miejsca pełnego agresji i konfliktowego.

17.09.2008

Odsetki od zaległości ZUS

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać o tym, że ten, kto korzysta z cudzych pieniędzy powinien za to zapłacić właścicielowi odpowiednie wynagrodzenie, ktre zazwyczaj ustalane jest w formie odsetek...

17.09.2008

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

Na posiedzeniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przedłożony przez Ministra...

17.09.2008

Inflacja w sierpniu br.

Ceny towarw i usług konsumpcyjnych w sierpniu spadły o 0,4% w porwnaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 4,8% - podał Głwny Urząd Statystyczny.

17.09.2008

Egzamin referendarski 2008

Egzamin pisemny w Popowie w drugiej połowie listopada, egzamin ustny - w pierwszej połowie grudnia w Warszawie.

17.09.2008

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

Na posiedzeniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przedłożony przez Ministra...

17.09.2008

Kopalnie zbankrutują przez złe prawo?

Wątpliwości interpretacyjne związane z kwestią opodatkowania wyrobisk górniczych mogą doprowadzić do tego, że polskie kopalnie będę musiały zapłacić ponad 1 miliard złotych zaległego podatku. To może...

17.09.2008

Zmiany w procesie inwestycyjnym

Budownictwo

Rada Ministrw zajęła stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektrych innych ustaw, przedłożone przez ministra...

16.09.2008

Najem a podatek od towarów i usług

Komentarz poświęcony jest zasadom opodatkowania usług najmu. Autor definiuje najemcw jako podatnikw VAT, wskazuje na zasady powstawania obowiązku podatkowego przy usługach najmu, określania podstawy...

16.09.2008

500 największych firm w regionie

Polskie firmy z PKN Orlen na czele, dominują na liście 500 największych przedsiębiorstw regionu środkowo-europejskiego przygotowaną przez firmę doradczą Deloitte. PKN Orlen od trzech lat zajmuje...

16.09.2008