Bezpieczne odśnieżanie dachów

BHP

Odśnieżanie dachów jest zajęciem podwójnie niebezpiecznym stanowi ono duże zagrożenie nie tylko dla przechodniów czy mieszkańców, lecz także dla zatrudnionych przy nim pracowników. Ryzyko wzrasta...

17.02.2010

Rezerwa subwencji ogólnej jeszcze niepodzielona

Samorząd terytorialny

Ostateczny podział środkw w ramach rezerwy subwencji oglnej zatwierdzony zostanie na posiedzeniu plenarnym Komisji Wsplnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie planowane jest na 24 lutego.

17.02.2010

Hauser i Trzciński kandydatami na prezesa NSA

Prezydentowi RP przedstawionych zostanie dwóch kandydatów na stanowisko prezesa NSA - obecnego prezesa Janusza Trzcińskiego i byłego prezesa Romana Hausera. Taką decyzję podjęło 16 lutego br....

17.02.2010

Policja kolejowa zastąpi SOK

Zmiany organizacyjne na kolei doprowadziły do tego, że Służba Ochrony Kolei formacja o charakterze policyjnym stała się częścią spółki prawa handlowego. Tak nie może być uznał rząd i postanowił 16...

17.02.2010

Chcesz pakietu kontrolnego? Pisz do KNF

Każdy, kto będzie chciał kupić lub objąć akcje lub prawa z akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10 proc., 20 proc., jednej trzeciej lub 50 proc. ogólnej liczby...

17.02.2010

Niekonstytucyjne kontrole

Polska Izba Paliw Płynnych apeluje w liście otwartym do Premiera Donalda Tuska o podjęcie natychmiastowych działań w celu zatrzymania machiny nierzetelnych kontroli podatkowych, które toczą się w...

17.02.2010

Proces prywatyzacji usprawniony

Prezydent RP 12 lutego br. podpisał ustawę z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji...

17.02.2010

Projekt nowelizacji KPC

Kodeks postępowania cywilnego zakłada, że pełnomocnikiem procesowym może być jedynie ustawowo określony krąg osób. Oprócz podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą prawną, ustawa upoważnia do...

16.02.2010

Spory o właściwość organów podatkowych

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, że spr o właściwość może zaistnieć dopiero wwczas, gdy powstaną ku temu odpowiednie przesłanki podmiotowe i przedmiotowe. W niniejszym komentarzu...

16.02.2010