Jest kryzys czy nie ma kryzysu?

Według polskich analityków od kilku lat mamy te same problemy z wdrożeniem wytycznych wynikających ze Strategii Lizbońskiej. Tymczasem zagraniczna agencja twierdzi, że Polska gospodarka zajmuje...

12.03.2009

Rząd o komornikach i egzekucji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jedne z ważniejszych rozwiązań dotyczą zasad finansowania egzekucji, które nie wymagają znacznego nakładu...

12.03.2009

Wyzwania dla HR na czas kryzysu

HR

10 lutego 2009 r. odbyło się 5 otwarte spotkanie dyskusyjne Rady Programowej Serwisu HR. Tym razem dyskusję w temacie przewodnim, jakim był HR w dobie zbliżającej się trudnej sytuacji gospodarczej,...

11.03.2009

Zmowa P4 i Polkomtela?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła dwa postępowania antymonopolowe w trakcie których sprawdzi, czy przedsiębiorcy P4 i Polkomtel oraz Papier-Hurt i Office Pulse zawarli...

11.03.2009

Zmowa P4 i Polkomtela?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła dwa postępowania antymonopolowe w trakcie których sprawdzi, czy przedsiębiorcy P4 i Polkomtel oraz Papier-Hurt i Office Pulse zawarli...

11.03.2009

Przegrywamy w Strasburgu

Europejski Trybunał w Strasburgu po raz kolejny skazał Polskę za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Większość skarg nadsyłanych z Polski nadal dotyczy przewlekłości postępowania i...

11.03.2009

Jest weto do Ustawy oświatowej

Prezydent zgłosił weto do ustawy oświatowej. Nowe przepisy zakładały obniżenie wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat. Podczas briefingu w Pałacu Prezydenckim Szef Kancelarii Prezydenta RP omówił...

11.03.2009