Więzienia CIA to sprawa dla prokuratora generalnego?

Rada Europy o Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważają, że prokurator generalny powinien zająć się sprawą domniemanych więzień CIA na terenie Polski. Komisarz Praw Człowieka RE wydał w tej sprawie...

18.06.2010

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych

Samorząd terytorialny

Liczne trudności związane ze stosowaniem dotychczasowego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodw osobistych stały się powodem...

17.06.2010

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Artykuł przedstawia założenia systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz procedury awansu zawodowego, o których mowa w Karcie Nauczyciela. W artykule szczegółowo omówiono warunki odbywania stażu na...

17.06.2010

PKP Cargo płaci za łamanie reguł konkurencji

PKP Cargo nadużyło swojej pozycji na rynku, nierówno traktując partnerów handlowych Prezes UOKiK nakazał zaniechania stosowanych praktyk i nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 20 mln złotych....

17.06.2010

Samorządy prawnicze nagminnie łamią prawo?

Minister sprawiedliwości bada zgodność z prawem uchwał samorządów prawniczych. Najczęściej do Sądu Najwyższego zaskarżane są uchwały korporacji notarialnej. Legalność aktów samorządu notarialnego...

17.06.2010