Jest strategia dla internetu, nie ma konkretów

Rynek

Komisja Europejska zaprezentowała tzw. agendę cyfrową. Planowane jest, m.in. stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, zwiększenie zaufania do internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji,...

19.05.2010

W listopadzie I kongres nauk sądowych

Poprawa jakości, efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin, powołanie Federacji...

19.05.2010

Niepełnosprawny może być prokuratorem

Prawnicy

Najważniejsze czynności na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury zakwalifikować można jako pracę umysłową. Utrata zdolności chodzenia nie powinna stać się zatem przyczyną rozwiązania stosunku...

19.05.2010

W tym tygodniu powinien być powołany prezes NSA

W piątek 21 maja br. kończy się kadencja obecnego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kanadydaci zostali przedstawieni Prezydentowi, ale dotychczas żaden z nich nie został powołany na...

19.05.2010

Polska najwolniej wprowadza unijne prawo

W Unii Europejskiej jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o terminowość wdrażania unijnych dyrektyw. Polska zalega z wdrożeniem do krajowego systemu prawa ponad 20 dyrektyw Unii Europejskiej....

19.05.2010

Rolnicy idą do sądu z Enionem

Rolnicy zamierzają walczyć z firmą energetyczną o odszkodowania. Rolnicy z powiatu zawierciańskiego, którzy w wyniku zimowych awarii sieci energetycznej ponieśli poważne straty, nie mają co liczyć na...

19.05.2010

Niepełnosprawny może być prokuratorem

Najważniejsze czynności na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury zakwalifikować można jako pracę umysłową. Utrata zdolności chodzenia nie powinna stać się zatem przyczyną rozwiązania stosunku...

19.05.2010

Koszty rozgraniczenia nieruchomości

Samorząd terytorialny

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z pźn. zm., dalej: p.g.k.) omawia szczegłowe zasady przeprowadzania typowych rozgraniczeń...

18.05.2010

ETS: odstąpienie od umowy bez kosztów

Koszty wysyłki towaru nie powinny obciążać konsumenta, który odstępuje od umowy zawartej na odległość. W takiej sytuacji konsument może ponosić wyłącznie koszty odesłania towaru - orzekł Trybunał...

18.05.2010