PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę...

24.11.2008

Nadchodzą pozwy zbiorowe

Wszyscy uczestnicy rynku powinni mieć możliwość występowania ze wspólnym powództwem przeciw nieuczciwym przedsiębiorcom. Projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym znajduje się w...

24.11.2008

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę...

24.11.2008

WK index po raz szósty

Zapraszamy na ogłoszenie wyników szóstej edycji badań opinii wśród wspólników największych firm prawniczych w Polsce, WK index. Zapraszamy na śniadanie oraz do dyskusji z ekspertami: m.in., prezesem...

24.11.2008

Publikacja ogłoszeń

Budownictwo

Publikowanie ogłoszeń o zamwieniach publicznych jest jedną z podstawowych gwarancji zachowania jawności systemu zamwień publicznych. Publikacja owa zapewnia rozpowszechnienie informacji o wszczęciu...

24.11.2008

Piractwo napędza internet

Aż 80 procent Polaków akceptuje ściąganie z internetu plików objętych prawami autorskimi. Dla wielu internautów to właśnie możliwość ściągania darmowych filmów i muzyki stanowi o atrakcyjności...

24.11.2008

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

Prawnicy

W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę...

24.11.2008

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

Prawnicy

W przeciwieństwie do poprzedniej koalicji rządowej, która zaledwie tolerowała przedsiębiorców, rząd Donalda Tuska już na starcie zadeklarował, że podejmie z tym środowiskiem współpracę. W rocznicę...

24.11.2008

Powody braku zmiany stóp procentowych przez RPP

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stp procentowych w październiku br., ponieważ uznała, że znaczące pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarki światowej oraz wzrost niepewności co do przyszłej...

21.11.2008

Czyj piasek, a czyj węgiel na prywatnej nieruchomości?

Budownictwo

Minister Środowiska przedłożył Radzie Ministrw projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i grnicze. Zgodnie z nowym prawem, właściciele nieruchomości będą mogli bez koncesji wydobywać na swoim terenie...

21.11.2008

Co dalej z Traktatem z Lizbony?

W dniu 19 listopada 2008 r., w pałacyku MSZ w Warszawie przy ul. Foksal 6 odbyła się konferencja na temat Co dalej z Traktatem z Lizbony? Główne problemy na obecnym etapie reformy ustrojowej Unii.

21.11.2008

Pseudoprawne spory w komisji „do spraw nacisków”

Pięć godzin poświęcili członkowie komisji śledczej do spraw nacisków, by ustalić czy w przesłuchaniu byłego ministra Zbigniewa Ziobro powinien brać udział poseł Arkadiusz Mularczyk, ponieważ był on...

21.11.2008