Ustawa o GMO

BHP

Nawet o tym nie wiedząc, coraz częściej stykamy się z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (w skrcie: GMO), tj. takimi, ktrych geny zostały celowo zmienione lub zastąpione genami innych organizmw....

19.05.2010

Jakość polskiej wody zgodna z unijną dyrektywą

Samorząd terytorialny

Obawa przed ewentualnymi sankcjami finansowymi nałożonymi przez Trybunał Sprawiedliwości Wsplnot Europejskich stała się przyczyną zmiany rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do...

19.05.2010

Dla kogo dozór elektroniczny?

Z dniem 1 września 2009 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Zgodnie z zapowiedziami...

19.05.2010

Niepełnosprawny może być prokuratorem

Najważniejsze czynności na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury zakwalifikować można jako pracę umysłową. Utrata zdolności chodzenia nie powinna stać się zatem przyczyną rozwiązania stosunku...

19.05.2010

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę

BHP

Komentarz dotyczy problematyki nawiązywania i rozwiązywania umowy o pracę. Scharakteryzowano m.in. rodzaje umowy o pracę, warunki ich zawarcia, tryb informowania pracownikw o warunkach zatrudnienia...

19.05.2010

W tym tygodniu powinien być powołany prezes NSA

W piątek 21 maja br. kończy się kadencja obecnego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kanadydaci zostali przedstawieni Prezydentowi, ale dotychczas żaden z nich nie został powołany na...

19.05.2010

Jest strategia dla internetu, nie ma konkretów

Rynek

Komisja Europejska zaprezentowała tzw. agendę cyfrową. Planowane jest, m.in. stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, zwiększenie zaufania do internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji,...

19.05.2010

Jest strategia dla internetu, nie ma konkretów

Rynek

Komisja Europejska zaprezentowała tzw. agendę cyfrową. Planowane jest, m.in. stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, zwiększenie zaufania do internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji,...

19.05.2010

Polska najwolniej wprowadza unijne prawo

W Unii Europejskiej jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o terminowość wdrażania unijnych dyrektyw. Polska zalega z wdrożeniem do krajowego systemu prawa ponad 20 dyrektyw Unii Europejskiej....

19.05.2010

Niepełnosprawny może być prokuratorem

Prawnicy

Najważniejsze czynności na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury zakwalifikować można jako pracę umysłową. Utrata zdolności chodzenia nie powinna stać się zatem przyczyną rozwiązania stosunku...

19.05.2010

Młodzież poznaje tajniki wymiaru sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości od kwietnia realizuje cykl spotkań edukacyjnych, których celem jest zwiększenie znajomości zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz podniesienie...

19.05.2010

Rolnicy idą do sądu z Enionem

Rolnicy zamierzają walczyć z firmą energetyczną o odszkodowania. Rolnicy z powiatu zawierciańskiego, którzy w wyniku zimowych awarii sieci energetycznej ponieśli poważne straty, nie mają co liczyć na...

19.05.2010