Zmiana limitów przywozowych dla podróżnych

W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych,...

28.11.2008

Podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych

Prowadzone prace dotyczące profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (w tym zwłaszcza: podjęta przez obecny rząd decyzja o zawieszeniu od 2009 r. poboru) spowodowały, że głównym celem realizowanych działań...

28.11.2008

Przedszkola publiczne - wymagania budowlane cz. II

Wszystkie obiekty lub pomieszczenia przeznaczane na przedszkola, niezależnie od tego jaka forma edukacji przedszkolnej będzie się w nich miała miejsce, muszą spełniać wymagania stawiane przedszkolom...

27.11.2008

GUS: spadły wskaźniki koniunktury gospodarczej

Wskaźnik oglnego klimatu koniunktury w przetwrstwie przemysłowym ukształtował się w listopadzie na poziomie minus 1 pkt, czyli o 7 pkt mniej niż w październiku, podał Głwny Urząd Statystyczny.

27.11.2008

System motywacyjny kluczem do sukcesu*

HR

() Firma Nucor Steel od 30 lat jest najbardziej innowacyjnym producentem stali na świecie. Firma będąca ucieleśnieniem epoki industrialnej, paradoksalnie jest dużo bardziej interesującym przypadkiem...

26.11.2008

Kredyt na bank

Budownictwo

Banki coraz częściej odmawiają zawarcia umowy o kredyt pomimo udzielenia wcześniejszych zapewnień odnośnie możliwości uzyskania środkw finansowych przez przedsiębiorcw, czy też osoby fizyczne. W tej...

26.11.2008

Stres jako element oceny ryzyka zawodowego

BHP

Od dziesięciu lat polscy pracodawcy mają obowiązek oceniać ryzyko zawodowe i zaznajamiać pracownikw z wynikami tej oceny. Z zasady ocena ryzyka ma być oceną kompleksową, obejmującą wszystkie elementy...

26.11.2008

Zmiana ustawy Kodeks morski

25 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski, przedłożony przez ministra infrastruktury....

26.11.2008

Kapitalizm i bezpieczeństwo pracy

BHP

Rozwijający się w drugiej połowie XVIII w. kapitalizm, w początkowym okresie charakteryzowało ignorowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu jej trwania i warunkw środowiska....

26.11.2008

Wynagrodzenia sędziów wzrosną

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze. Nowe przepisy umożliwią powiązanie wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich z przeciętnym...

26.11.2008

Nowe zasadnicze wymagania dla maszyn

BHP

Ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) dalej r.z.w.m., ktre zastąpiło dotychczasowe...

26.11.2008