WGM pracuje z giełdą przed prywatyzacją

Resort skarbu przygotowuje, wspólnie z kancelarią Weil Gotshal & Manges, zmiany w statucie Giełdy Papierów Wartościowych, które utrudnią jej przejęcie i pozwolą na zachowanie przez rząd wpływu na...

25.06.2010

Komisja faworyzuje użytkowników prepaidów

Komisja zakończyła postępowanie w sprawie naruszenia przez Polskę zobowiązań w zakresie zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi praw polskich abonentów telefonicznych. Polska zastosowała się do...

25.06.2010

Musimy zmienić przepisy o VAT

VAT: Komisja zwróciła się do Polski o zmianę przepisów krajowych dotyczących preferencyjnych stawek w niektórych sektorach. Chodzi o zmianę przepisów, które są niezgodne z unijnymi przepisami...

25.06.2010

Wyniki kontroli w UKS zaskakują

Wyniki kontroli Urzędów Kontroli Skarbowych zaskakują szczególnie w obliczu ograniczonej liczby zmian w przepisach podatkowych z jaką mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Zastanawiające jest również...

25.06.2010

Polska mogła obejść prawo

Komisja Europejska podjęła decyzję o zwróceniu się do Polski z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Komisja obawia się, że UKE mógł obejść unijny...

25.06.2010

Prawo najlepiej studiować w Warszawie

Najlepszy wydział prawa jest na Uniwersytecie Warszawskim. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski. Wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu...

25.06.2010

Sąd rejestrowy nie tylko od formalności

Sąd rejestrowy, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym jest uprawniony do badania wpływu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne...

25.06.2010

Już tylko jeden kandydydat na GIODO

Komisja Praw Człowieka i Praworządności zarekomedowała 24 czerwca br. Sejmowi kandydaturę proponowanego przez PO Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

24.06.2010

Pudelek przegrał proces z Kammelem

Właściciel serwisu Pudelek.pl, firma O2, ma przeprosić Tomasza Kammela na łamach mediów nie należących do koncernu i zapłacić mu 40 tys. zł zadośćuczynienia. Jest to ważny wyrok polskiego sądu...

24.06.2010