Unia chce podnosić wiek emerytalny

Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE podnoszenie wieku emerytalnego. Zdaniem KE okres emerytury nie powinien być dłuższy niż średnio jedna trzecia dorosłego życia mieszkańców UE.

30.05.2010

PE zbada skargę polskich gejów

Komisja petycji Parlamentu Europejskiego zajmie się w poniedziałek 31 maja br. skargą polskich gejów na dyskryminacyjne praktyki urzędów stanu cywilnego, które odmawiają im wydawania świadectw stanu...

30.05.2010

Ubezwłasnowolnieni mogą trafić do rejestru

Kontrahent lub bank mają prawo wiedzieć, czy strona ma pełnię praw. Eksperci proponujący zmiany w prawie rodzinnym chcą m.in. poprawić przepisy regulujące kwestie ubezwłasnowolnienia....

29.05.2010

Dezubekizacja wraca do Trybunału

Ustawą z 23 stycznia 2009 r. (tzw. ustawą dezubekizacyjną), określająca zasady obniżenia świadczeń emerytalnych w stosunku do byłych funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa,...

29.05.2010

Wicepremier zapowiada rozwój e-gospodarki

Rynek

Podpis elektroniczny oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to niektóre propozycje Ministerstwa Gospodarki, które zagwarantują przedsiębiorcom dostęp do...

28.05.2010

Za dużo wypadków w budownictwie

Budownictwo

Podstawowe nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na budowach dotyczyły: niedokonywania przez pracodawcw oceny użytkowanych maszyn pod kątem spełnienia minimalnych...

28.05.2010

Radcowie pomagają powodzianom

W związku z klęską powodzi, która dotknęła znaczną część Polski Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła decyzję o udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej osobom poszkodowanym przez tę klęskę żywiołową.

28.05.2010

Radcowie pomagają powodzianom

W związku z klęską powodzi, która dotknęła znaczną część Polski Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła decyzję o udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej osobom poszkodowanym przez tę klęskę żywiołową.

28.05.2010

Sąd jest związany żądaniem pozwu

W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu. Takie stanowisko zostało zajęte...

28.05.2010

Wicepremier zapowiada rozwój e-gospodarki

Rynek

Podpis elektroniczny oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to niektóre propozycje Ministerstwa Gospodarki, które zagwarantują przedsiębiorcom dostęp do...

28.05.2010