Formy wykonywania zawodu farmaceuty (aptekarza)

Farmaceuci wykonują swój zawód głównie, jako pracownicy aptek, przemysłu farmaceutycznego (przede wszystkim w działach naukowych bądź jako przedstawiciele handlowi), pracownicy naukowi uczelni bądź...

22.05.2009

Profesor Hołda nie żyje

Pogrzeb zmarłego w środę prof. Zbigniewa Hołdy - znanego prawnika i znawcy praw człowieka - odbędzie się w poniedziałek 25 maja. Prof. Zbigniew Hołda zostanie pochowany o godz. 15 na cmentarzu przy...

22.05.2009

Prezydent jedzie na szczyt

Prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej może podjąć decyzję o udziale w szczytach Unii Europejskkiej, o ile uzna to za celowe i będzie współdziałał z rządem - postanowił Trybunał...

22.05.2009

Prawnicy do pozwów! Jeden już wygrał z autostradą

W trwającym od kilku lat sporze kierowców z firmą eksploatującą autostradę A4 wygrał użytkownik tej bez końca remontowanej drogi. Nie oznacza to, że teraz już każdy kierowca niezadowolony ze stanu...

22.05.2009

Deloitte: zmiany dla sektora publicznego

Sektor publiczny wymaga reformy. Eksperci Deloitte obliczyli, że gdyby zreorganizować cześć pracy administracyjnej w Centra Usług Wspólnych, to sektor publiczny mógłby odnotować oszczędności rzędu 4...

22.05.2009

Stołówki szkolne

Samorząd terytorialny

Szkoły mogą organizować stołwki szkolne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczeglności wspierania prawidłowego rozwoju uczniw.

21.05.2009

Nowy Counsel w Lovells

Adw. Ewa Rutkowska, która kieruje Praktyką Farmaceutyczną i Odpowiedzialności za Produkt w warszawskim biurze kancelarii Lovells, została awansowana na stanowisko Counsel.

21.05.2009

Fabularne gry szkoleniowe

Ubezpieczenia społeczne HR

Artykuł to obszerny materiał o niezwykle ciekawej, lecz mało jeszcze rozpowszechnionej na rynku, metodzie prowadzenia szkoleń w formie fabularnych gier szkoleniowych. Opisuje czym są fabularne gry...

20.05.2009

"Grzech pierworodny” regulacji ochrony praw lokatorów

Samorząd terytorialny

Problematyka stawek czynszowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat była przedmiotem kilku aktw prawnych oraz wielokrotnych obrad Trybunału Konstytucyjnego , ktry w każdym wyroku dotyczącym tej...

20.05.2009

Zniesienie pozwoleń budowlanych skierowane do TK

Budownictwo

Prezydent Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację Prawa budowlanego. To ważne wydarzenie, ponieważ nowelizacja ta - przygotowana przez sejmową komisję Przyjazne Państwo -...

20.05.2009