Największe gospodarki powoli wychodzą z kryzysu

Bieżący rok będzie okresem powolnego wychodzenia z recesji największych gospodarek oraz dynamicznego wzrostu Chin, Indii i Brazylii, ale także wciąż poważnego ryzyka dla gospodarki światowej i rynków...

10.03.2010

Prawo do sprawiedliwego procesu

Komisja Europejska przedłożyła dziś projekt przepisów, które ułatwią obywatelom korzystanie z prawa do sprawiedliwego procesu w całej UE, w przypadku gdy nie znają oni języka, w którym prowadzone...

10.03.2010

Nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych

BHP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140) dalej r.w.s.n., w przeciwieństwie...

10.03.2010

Przełomowy rok dla adwokatury

Prawnicy

Dla adwokatów 2010 rok może okazać się przełomowy. Pozytywna, dodatnia wymowa zawarta w tym określeniu nie wydaje się jednak odpowiednia. Przełom może bowiem oznaczać zmiany, których większość...

10.03.2010

Rząd chce jednej ustawy o pomocy prawnej

Rząd uważa, że wszystkie znajdujące się w Sejmie poselskie projekty ustaw, które miałyby poszerzyć krąg osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej oraz reprezentowania klientów przed sądami,...

10.03.2010

Rząd chce jednej ustawy o pomocy prawnej

Rząd uważa, że wszystkie znajdujące się w Sejmie poselskie projekty ustaw, które miałyby poszerzyć krąg osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej oraz reprezentowania klientów przed sądami,...

10.03.2010

ISO podnosi rangę i wiarygodność kancelarii

Rynek

Utożsamiane do niedawna z produkcją i usługami normy ISO trafiają także do kancelarii prawnych. Obowiązujące także w tym biznesie reguły zarządzania i marketingu wymagają uniwersalnych mierników do...

09.03.2010

Praca ma być lepiej chroniona

Pracodawcy będą musieli zawierać umowy o pracę jeszcze przed jej rozpoczęciem. Podejmujący pierwszą pracę będą mieli udzielany urlop na bardziej przejrzystych zasadach. Inspektorzy pracy mogą zyskać...

09.03.2010

Ile wydano zezwoleń na pracę cudzoziemcom?

HR

W roku ubiegłym wydano blisko 30 tys. zezwoleń na pracę, prawie 60 proc. więcej niż rok wcześniej. Pracowało też 189 tys. cudzoziemcw zza wschodniej granicy na podstawie odrębnych przepisw. Dane te...

09.03.2010

ISO podnosi rangę i wiarygodność kancelarii

Rynek

Utożsamiane do niedawna z produkcją i usługami normy ISO trafiają także do kancelarii prawnych. Obowiązujące także w tym biznesie reguły zarządzania i marketingu wymagają uniwersalnych mierników do...

09.03.2010