TK: minister miał wytyczne do rozporządzenia

Przepis upoważniający ministra infrastruktury do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku na...

20.07.2010

Nowe fakty do zarejestrowania w spisie wyborców

Samorząd terytorialny

W spisie wyborcw trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania. Odnotowany zostanie też wybr obwodu głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego.

20.07.2010

Jutro nowy RPO obejmie urząd

W środę 21 lipca br. podczas 71 posiedzenia Sejmu RP prof. Irena Lipowicz złoży ślubowanie i tym samym obejmie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

20.07.2010

Refundacja zakupu okularów wolna od PIT

Uzyskany przez pracownika zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Tym samym na pracodawcy nie ciążą...

20.07.2010

Nie ma przepisów na prywatny monitoring

Coraz więcej instytucji, ale także osób prywatnych, które kwestie bezpieczeństwa chcą wziąć we własne ręce, instaluje sobie wideonadzór. Tymczasem brakuje szczegółowych przepisów dotyczących kwestii...

20.07.2010

Minister sprawiedliwości wrócił z Rosji

Głównym celem mojej wizyty w Rosji były negocjacje dotyczące dwóch polsko-rosyjskich umów. Pierwszej - o współpracy w sprawach cywilnych. Drugiej - o współpracy w sprawach karnych - powiedział...

20.07.2010

Samorządy najgorzej radzą sobie z budżetem

Prawie 1,2 tys. kontroli przeprowadziły w ubiegłym roku w samorządach regionalne izby obrachunkowe. Co siódma związana była z weryfikacją sygnałów o nieprawidłowościach z prokuratury, CBA lub od...

20.07.2010

ETS: obsługa programów emerytalnych po przetargu

Republika Federalna Niemiec nie przeprowadziła zgodnie z obowiązującym prawem przetargu na obsługę pracowniczych programów emerytalnych - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 lipca...

20.07.2010

Znany aktor skazany za oszustwa

Aktor Wesley Snipes przegrał apelację w sprawie o oszustwa podatkowe. Sąd apelacyjny w Atlancie podtrzymał poprzedni wyrok, skazujący aktora na 3 lata pozbawienia wolności w więzieniu federalnym....

20.07.2010