Benefity pozapłacowe w Kompanii Piwowarskiej

HR

Artykuł w formie studium przypadku opisuje sposób w jaki Kompania Piwowarska podchodzi do budowania polityki wynagrodzeń. W studium skupiono się przede wszystkim na benefitach pozapłacowych...

23.06.2010

Instrukcja obsługi maszyny

BHP

Przepisy wymagają od producenta, by do każdego egzemplarza sprzedawanej maszyny dołączył instrukcję obsługi. Stanowi ona najważniejsze źrdło informacji o prawidłowym użytkowaniu maszyny lub...

23.06.2010

Czy ustawa o usługach zmieni rynek pomocy prawnej?

Prawnicy

Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu usług na terytorium Polski. W myśl nowej regulacji adwokaci i radcowie prawni mają z góry podać cenę swojej usługi. Jeżeli nie da się określić ceny za usługę na...

23.06.2010

Fiskus bardzo skuteczny w sieci

Kontrola skarbowa w internecie osiąga lepsze rezultaty niż w tradycyjnym biznesie, gdzie skuteczność jej działań wynosi 60 proc. W sieci wykrywa aż 90 proc. prób omijania prawa podatkowego....

23.06.2010

Polska przeciw opłatom w Strasburgu

Polski rząd nie popiera projektu zakładajacego wprowadzenie odpłatności za skargi wnoszone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - twierdzi ambasador Piotr A. Świtalski, stały przedstawiciel RP...

23.06.2010

Sędzia powinien być bezstronny w każdej instancji

W dniu 2 czerwca 2010 r., , Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3941 § 2 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek...

23.06.2010

Ulga meldunkowa obejmuje także grunt

Ulga meldunkowa powinna dotyczyć całej sprzedanej nieruchomości, tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego, co wprawdzie nie wynika z samej treści ustawy o PIT ale z przepisów Kodeksu...

23.06.2010