UE: Zwolnijcie statki powietrzne z VAT

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o zmianę przepisów krajowych niezgodnych z unijnymi dotyczącymi podatku VAT na statki powietrzne.

28.06.2010

Prawidłowa stawka VAT dla wyrobów medycznych

Samo stwierdzenie, że urządzenia stanowią wyposażenie wyrobów medycznych i mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego, nie jest wystarczające dla stwierdzenia podstawy do zastosowania...

28.06.2010

Konferencja o kondycji sędziów

Status sędziego w 20 lat po transformacji - to temat konferencji organizowanej w czwartek 1 lipca br. na Uniwersytecie Warszawskim przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS...

27.06.2010

Zły projekt ustawy o równym traktowaniu?

Przygotowany przez rząd projekt ustawy o równym traktowaniu nie przewiduje pełnego wprowadzenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy i nie wzmocni wystarczająco przestrzegania zasad równego...

27.06.2010

Wojciech Wiewiórowski zadba o nasze dane osobowe

Prawnicy

Sejm powołał 25 czerwca br. Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Za głosowało 270 posłów, 22 było przeciw, 118 wstrzymało się od głosu. Kadencja...

26.06.2010

Kancelaria z Krakowa najbardziej innowacyjna

Rynek

Rozstrzygnięty został organizowany przez Krajową Radę Radców Prawnych konkurs Innowacyjna Kancelaria 2010. Nagrodę główną, statuetkę Złotej Jaskółki otrzymała krakowska kancelaria Kubas Kos Gaertner...

26.06.2010

Wojciech Wiewiórowski zadba o nasze dane osobowe

Sejm powołał 25 czerwca br. Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Za głosowało 270 posłów, 22 było przeciw, 118 wstrzymało się od głosu. Kadencja...

26.06.2010

Kancelaria z Krakowa najbardziej innowacyjna

Rynek

Rozstrzygnięty został organizowany przez Krajową Radę Radców Prawnych konkurs Innowacyjna Kancelaria 2010. Nagrodę główną, statuetkę Złotej Jaskółki otrzymała krakowska kancelaria Kubas Kos Gaertner...

26.06.2010

Mazowsze niejasno gra unijnymi funduszami

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na początku roku zapowiedziała konkurs na dotacje rozwojowe dla firm. Miał on być przeprowadzony w kwietniu i maju. W kwietniu podano zasady...

26.06.2010

Im mniejsza firma, tym więcej problemów

Im mniejsza firma, tym mniejsze ma szanse na otrzymanie płatności pomimo prawomocnego wyroku sądowego. Z kolei 49 proc. tych, którzy otrzymali te płatności, czekało na nie ponad rok, a 16 proc. ponad...

26.06.2010

Najem opodatkowany, bo ściana nie jest zasobem

Ścian budynku nie można zaliczyć do zasobów mieszkaniowych, tym samym dochody wspólnoty mieszkaniowej z wynajęcia ściany budynku na cele reklamowe nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego. Tak...

26.06.2010

Wydawcy książek chcą pozwać Chomikuj.pl

Polska Izba Książki przygotowuje pozew zbiorowy przeciwko portalowi Chomikuj.pl. Na portalu tym znajdują się dziesiątki tysięcy pirackich wersji książek, którymi dzielą się między sobą internauci....

26.06.2010

Kara za usunięcie uszkodzonego drzewa bez zezwolenia

Samorząd terytorialny

Na usunięcie drzew lub krzeww wymagane jest zezwolenie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, nawet jeżeli drzewo było uszkodzone i stanowiło zagrożenie.

25.06.2010