Najcenniejsze polskie spółki

Znane są już wyniki szóstej edycji rankingu Newsweeka i A.T. Kearney 100 najcenniejszych firm w Polsce w roku 2008. Ranking prezentujący najbardziej wartościowe polskie spółki 2008 roku opracowany...

08.05.2009

Prywatna służba zdrowia nie chce zwolnienia z VAT

Niepubliczna służba zdrowia nie chce zwolnienia z podatku VAT usług medycznych. Proponuje natomiast wprowadzenie zwolnienie od podatku dochodowego od osb fizycznych świadczeń medycznych finansowanych...

08.05.2009

Wyznaczanie aglomeracji wodnych

Samorząd terytorialny

Po zmianach dokonanych w 2008 r. do kompetencji samorządw wojewdzkich przeszły sprawy wyznaczania aglomeracji wodnych. Sejmiki wojewdztw wydają pierwsze akty prawne w tej materii.

08.05.2009

Najcenniejsze polskie spółki

Znane są już wyniki szóstej edycji rankingu Newsweeka i A.T. Kearney 100 najcenniejszych firm w Polsce w roku 2008. Ranking prezentujący najbardziej wartościowe polskie spółki 2008 roku opracowany...

08.05.2009

Coraz więcej e-kontroli

Rośnie liczba elektronicznych kontroli władz skarbowych. Dla podatników oznacza to konieczność nowego spojrzenia na systemy finansowo- księgowe, które stają się źródłem bezpośredniej informacji dla...

07.05.2009

Stwierdzenie zgodności planu ze studium

Samorząd terytorialny

Studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania wiąże organy gminy przy sporządzaniu planw miejscowych. Uchwalenie planu może nastąpić jedynie po stwierdzeniu jego zgodności ze studium przez radę...

07.05.2009

Coraz więcej e-kontroli

Rośnie liczba elektronicznych kontroli władz skarbowych. Dla podatników oznacza to konieczność nowego spojrzenia na systemy finansowo- księgowe, które stają się źródłem bezpośredniej informacji dla...

07.05.2009

Nowe przepisy w zakresie użycia broni palnej

Rada Ministrów przyjęła rojekt ustawy o Służbie Więziennej, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt dostosowuje przepisy o Służbie Więziennej do standardów obowiązujących w innych...

07.05.2009

Gminne tytuły honorowe

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym nie rozstrzyga wyraźnie, jakie tytuły honorowe może przyznawać gmina. Praktyka w tej materii jest rżna, a stanowiska organw nadzoru i sądw administracyjnych często...

06.05.2009