Prokuratoria Generalna zawalona sprawami

W ubiegłym roku obywatele i firmy wystąpili do sądów o 8,8 mld zł odszkodowań. To o 3,3 mld zł mniej niż w 2007 r. Dziś w sumie toczy się 1,5 tys. procesów. Firmy i obywatele żądają od państwa 48 mld...

09.03.2009

Kancelaria Wardyński inwestuje w "podatkowców"

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy rozpoczyna trzecią edycję konkursu Talenty Podatkowe. Konkurs jest skierowany do studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych oraz ekonomicznych. Przedsięwzięciu...

09.03.2009

Środki ochrony prawnej - skarga do sądu okręgowego

Wyroki i postanowienia wydawane w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbę Odwoławczą powinny być kontrolowane przez czynnik sądowy. Temu właśnie służy instytucja skargi do Sądu Okręgowego na...

06.03.2009

Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym

Samorząd terytorialny

Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego. Określane są jako dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi, prowadzona w celu uzyskania opinii na temat...

06.03.2009

KPMG: Nowe wschodzące lokalizacje

Zdaniem Firmy Doradczej KPMG obecny kryzys gospodarczy spowoduje, że w najbliższym czasie coraz więcej korporacji, w ramach programów redukcji kosztów, będzie budować centra usług IT w Polsce...

06.03.2009

Piotr Pawlak z BuildDesk Polska: Builder roku

Budownictwo

BuildDesk Polska, ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej, został wyrżniony Laurem Buildera w kategorii Doradztwo dla Budownictwa. Jest to coroczna nagroda przyznawana przez miesięcznik...

06.03.2009

KPMG: Nowe wschodzące lokalizacje

Zdaniem Firmy Doradczej KPMG obecny kryzys gospodarczy spowoduje, że w najbliższym czasie coraz więcej korporacji, w ramach programów redukcji kosztów, będzie budować centra usług IT w Polsce...

06.03.2009

Konkurs dla studentów "TALENTY PODATKOWE" 2009

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy rozpoczyna trzecią edycję konkursu "Talenty Podatkowe". Konkurs jest skierowany do studentów oraz tegorocznych i zeszłorocznych absolwentów kierunków prawniczych oraz...

06.03.2009

PO likwiduje gabinety polityczne w samorządach

Ustawa pozwalająca na tworzenie gabinetów politycznych nawet przez burmistrzów małych miast zostanie zmieniona. Dobrze, że w obliczu kryzysu i napięć budżetowych koalicja decyduje się na to....

06.03.2009

Nagrody w konkursie "Temida" rozdane!

3 marca w Klubie Polskiej Rady Biznesu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie Temida na najlepsze rozprawy doktorskie z dziedziny prawa, zorganizowanym przez Wolters Kluwer...

06.03.2009