Więźniowie będą pracować społecznie w lasach

Więźniowie będą pracować społecznie w lasach; dzięki temu uda się zaoszczędzić nawet kilka milionów zł z budżetu Lasów Państwowych na ten cel. W środę zostało podpisane porozumienie w tej sprawie z...

21.07.2010

GIODO sprawdza Naszą Klasę

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z urzędu zajął się nowym regulaminem korzystania z portalu społecznościowego nasza-klasa.

21.07.2010

Minister gospodarki popiera faktury wysyłane mailem

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak poparł postulat przedsiębiorców o dopuszczenie do obrotu gospodarczego faktur VAT, drukowanych po otrzymaniu drogą elektroniczną, nie będących...

21.07.2010

Sąd: sejmik może zlikwidować szpital

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił 19 lipca br. skargi wojewody i związków zawodowych na uchwałę radnych sejmiku, którzy zgodzili się na likwidację pediatrii w szpitalu wojewódzkim...

20.07.2010

Nie ma ucieczki od e-usług

Rynek

Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy jednak internetu trzeba się naprawdę bać? Czy może warto dostrzec w rozwoju nowych technologii i...

20.07.2010

Kiedy gmina może zakręcić kran?

Samorząd terytorialny

Przeciągające się upały oraz widmo suszy mogą spowodować utrudnienia w dostawach wody. Organy gminy nie są bezradne w takich sytuacjach i w celu zaspokajania potrzeb mieszkańcw mogą wydać przepisy...

20.07.2010

Pozew zbiorowy 378 pacjentów

Grupa 378 pacjentów zarażonych m.in. wirusem żółtaczki w placówkach opieki zdrowotnej, złoży w środę do warszawskiego Sądu Okręgowego pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa....

20.07.2010

Zwrot opłaty skarbowej

Przedmiotem opłaty skarbowej przede wszystkim jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia, czy też zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Z uwagi...

20.07.2010

Nie ma ucieczki od e-usług

Rynek

Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy jednak internetu trzeba się naprawdę bać? Czy może warto dostrzec w rozwoju nowych technologii i...

20.07.2010

Refundacja zakupu okularów wolna od PIT

Uzyskany przez pracownika zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Tym samym na pracodawcy nie ciążą...

20.07.2010

Nie ma przepisów na prywatny monitoring

Prawnicy

Coraz więcej instytucji, ale także osób prywatnych, które kwestie bezpieczeństwa chcą wziąć we własne ręce, instaluje sobie wideonadzór. Tymczasem brakuje szczegółowych przepisów dotyczących kwestii...

20.07.2010

Minister sprawiedliwości wrócił z Rosji

Głównym celem mojej wizyty w Rosji były negocjacje dotyczące dwóch polsko-rosyjskich umów. Pierwszej - o współpracy w sprawach cywilnych. Drugiej - o współpracy w sprawach karnych - powiedział...

20.07.2010

Nowe fakty do zarejestrowania w spisie wyborców

Samorząd terytorialny

W spisie wyborcw trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania. Odnotowany zostanie też wybr obwodu głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego.

20.07.2010