Będą renty dla rodzin ofiar katastrofy

Kancelaria premiera rozpatrzy wnioski o przyznanie specjalnych rent rodzinom ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. W pierwszej kolejności renty będą przyznawane uczącym się dzieciom i...

15.04.2010

Joanna Agacka-Indecka uhonorowana medalem MS

Prezes adwokatury Joanna Agacka-Indecka została pośmiertnie uhonorowana najwyższym odznaczeniem resortu sprawiedliwości - Srebrnym Medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości.

15.04.2010

Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08.

Samorząd terytorialny

W glosowanym wyroku Sąd zajął się bardzo ważną zarwno z punktu widzenia procesowego, jak i materialnoprawnego problematyką ważności decyzji wydanych z naruszeniem przepisw dotyczących ochrony...

15.04.2010

Zastępcy prokuratora generalnego bez kontrasygnaty

Nowy prokurator generalny sprawuje urząd już ponad dwa tygodnie, ale wciąż nie może korzystać z pomocy swoich zastępców. Przyczyną jest brak kontrasygnaty premiera pod nominacjami podpisanymi przez...

15.04.2010

Bird & Bird pracuje dla KIG

Krajowa Izba Gospodarcza oraz kancelaria prawnicza Bird&Bird podpisały porozumienie o współpracy, na mocy którego kancelaria Bird&Bird przyjęła tytuł eksperta prawnego Krajowej Izby Gospodarczej.

15.04.2010

Joanna Agacka-Indecka uhonorowana medalem MS

Prezes adwokatury Joanna Agacka-Indecka została pośmiertnie uhonorowana najwyższym odznaczeniem resortu sprawiedliwości - Srebrnym Medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości.

15.04.2010

Mniejszy nabór do "Innowacyjnej Gospodarki"

W tym roku zamiast trzech obiecanych naborów do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odbędzie się tylko jeden konkurs. Budzi to ogromne emocje i zaniepokojenie wśród polskich przedsiębiorców...

15.04.2010

Kancelaria WG&M zmienia statut giełdy

Kancelaria Weil Gotshal & Manges pracuje dla Skarbu Państwa przy zmianie statutu Giełdy Papierów Wartościowych, która ma zapewnić wpływ na naj­ważniej­sze ­stra­tegiczne de­cy­zje zwi­ązane z emisją...

15.04.2010

Zakup alkoholu w internecie

Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców legalna będzie sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych za pomocą środków porozumiewania...

15.04.2010