Przedsiębiorcy krytycznie o zmianach w egzekucji

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, przyjęta niedawno przez rząd, w razie jej uchwalenia przez parlament w tym kształcie, będzie mieć negatywny wpływ na efektywność egzekucji...

30.03.2009

Czy Trybunał rozluźni tłok w zakładach karnych?

Trybunał Konstytucyjny zbada 7 kwietnia, czy zgodne z konstytucją jest karanie nietrzeźwego rowerzysty na tych samych zasadach, jak pijanego kierowcy samochodu - a nie jak pijanego pieszego, który...

30.03.2009

UOKiK pozywa do sądu

Zbyt ogólne przesłanki pozwalające na zmianę bankowi w dowolny sposób wysokości oprocentowania to jedno z zakwestionowanych przez UOKIK postanowień w umowach o kredyt zabezpieczony hipoteką. Urząd...

30.03.2009

Deloitte: konkurs dealmaker

Zakończył się finał drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Dealmaker. Organizowany przez firmę doradczą Deloitte konkurs skierowany był do studentów interesujących się finansami przedsiębiorstw, a w...

30.03.2009

GESSEL w Wiedniu o Private Equity

Kancelaria GESSEL była partnerem strategicznym międzynarodowego forum Private Equity 13th ANNUAL CEE PRIVATE EQUITY FORUM....

30.03.2009

Zmiany w służbie cywilnej

Wraz z wejściem w życie ustawy o służbie cywilnej, zaczynają obowiązywać zasadnicze zmiany w administracji rządowej, mające zapewnić rzetelne, bezstronne i politycznie neutralne wykonywanie zadań...

30.03.2009

Spór kompetencyjny na szczytach władzy

Przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczęło się postępowanie mające rozstrzygnąć, kto na posiedzeniach Rady Europejskiej powinien reprezentować polskie stanowisko, a także, kto ma ostateczny wpływ na...

30.03.2009

Dopuszczalność przesłuchania lekarza jako świadka

Występowanie lekarza w charakterze świadka może zdarzyć się wielokrotnie i w różnych sytuacjach. Najczęściej możemy się z tym spotkać w postępowaniu karnym, rzadziej w cywilnym bądź administracyjnym....

27.03.2009

Lokale handlowe będzie można kupić bez przetargu

Budownictwo

Rada Ministrw przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustawy, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Doprecyzowano niektre przepisy dotyczące...

27.03.2009