Radcowie szukają wykładowców na aplikacje

W związku ze znacznym zwiększeniem się, po rekordowym naborze w 2009 roku, liczby uczestników aplikacji, samorząd radcowski zmuszony jest do powiększenia także grupy wykładowców prowadzących zajęcia...

27.07.2010

Kryteria oceny ofert muszą być jednoznaczne

Wybór oferty najkorzystniejszej, będący konsekwencją wyniku oceny ofert, jest jednym z najważniejszych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego, dążenie do zapewnienia...

27.07.2010

Trzeba uregulować zasady odbierania dziecka

Kuratorzy rodzinni postulują uregulowanie ich praw i obowiązków w kodeksie postępowania cywilnego. W mojej ocenie niezbędne jest wprowadzenie standardów postępowania kuratorów, zwłaszcza w sytuacji...

27.07.2010

Czas to pieniądz w kancelarii

Rynek

Nawet 800 godzin rocznie poświęcają na bieżące administrowanie kancelarią partnerzy w średnich i dużych polskich firmach prawniczych. Według analizy Wolters Kluwer Polska prawnicy tracą w ten sposób...

26.07.2010

Taniej już nie będzie?

Budownictwo

W trudnych dla rynku nieruchomości czasach dolnośląscy deweloperzy rozpieszczali klientw atrakcyjnymi rabatami, promocjami i bonusami dołączanymi do umowy. Klienci postanowili odwlekać decyzje o...

26.07.2010

Faktury lepiej jednak zachować w formie papierowej

Czy Spłka może przesłać kontrahentowi oryginał faktury sprzedażowej a jej kopię przechowywać w formie elektronicznej ? Pomimo prac nad fakturami elektronicznymi, ktre zapowiedziało Ministerstwo...

26.07.2010

Każdy obywatel RP obowiązkowo z chipem

Samorząd terytorialny

23 lipca 2010 r. Sejm przyjął ustawę o dowodach osobistych. Nowe dowody mają łączyć w sobie funkcję dokumentu tożsamości, podpisu elektronicznego oraz karty ubezpieczenia zdrowotnego.

26.07.2010

Program antykorupcyjny polskiej służby celnej

Skuteczność walki z korupcją w szeregach funkcjonariuszy celnych wymaga zdiagnozowania warunków sprzyjających jej powstawaniu, wdrożenia elementów zabezpieczających w systemie decyzyjnym,...

26.07.2010