Irena Lipowicz jest już rzecznikiem

Prawnicy

Prof. Irena Lipowicz złożyła w środę 21 lipca br. ślubowanie przed Sejmem i objęła tym samym oficjalnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą...

22.07.2010

Pierwsza firma prawnicza na polskiej giełdzie

Rynek

Na warszawskim parkiecie jest jedna firma świadcząca usługi prawne. W czerwcu zakończyła się druga emisja akcji Grupy Prawno-Finansowej Causa SA. Było to na NewConnect, czyli tzw. alternatywnym...

22.07.2010

Nowe przepisy o szkoleniach pełne pułapek

Pracodawcy mają problemy ze stosowaniem nowych przepisów o szkoleniu pracowników. Jeśli firmy zgodzą się na dokształcenie podwładnych, muszą udzielić im urlopów szkoleniowych. Pracownicy powinni z...

22.07.2010

Specjalny telefon dla ofiar handlu ludźmi

Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi prowadzi całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Do centrum mogą zgłaszać się pokrzywdzeni obywatele...

22.07.2010

Fakultatywne unieważnienie postępowania

Prawo zamówień publicznych uprawnia zamawiającego do podjęcia suwerennej decyzji w przedmiocie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Może on (ale nie musi) unieważnić...

22.07.2010

Deweloperzy nie znają zakazanych klauzul

Firmy budowlane płacą słone kary za naruszanie praw konsumentów. Spółdzielnia Nowy Prokocim z Krakowa ma zapłacić 63 tys. zł (odwołała się od decyzji do sądu), Univers Art 15 tys. zł, a spółdzielnia...

22.07.2010

KE za prawem do informacji w postępowaniach karnych

We Włoszech, po awanturze w barze, policja aresztuje niemieckiego turystę. Turysta nie zna języka włoskiego. Nie rozumie dlaczego został zatrzymany i o co się go oskarża. Następnie policjant wręcza...

22.07.2010

Irena Lipowicz jest już rzecznikiem

Prof. Irena Lipowicz złożyła w środę 21 lipca br. ślubowanie przed Sejmem i objęła tym samym oficjalnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą...

22.07.2010

Więcej ludzi i większy budżet w lubelskim e-sądzie

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o wzmocnieniu e-sądu, czyli XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie. Będzie w nim pracowało więcej osób, o prawie 2 miliony...

22.07.2010

Radcowie szukają wykładowców na aplikacje

W związku ze znacznym zwiększeniem się, po rekordowym naborze w 2009 roku, liczby uczestników aplikacji, samorząd radcowski zmuszony jest do powiększenia także grupy wykładowców prowadzących zajęcia...

22.07.2010

Wszystko o job sharingu

Ubezpieczenia społeczne HR

W dzisiejszych czasach elastyczne formy zatrudnienia są coraz częściej wykorzystywane przez pracodawcw. Głwnym powodem ich wzrastającej popularności są ciągłe zmiany warunkw ekonomicznych i...

21.07.2010

Nowy RPO zaprzysiężony

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Irena Lipowicz - złożyła w środę rano ślubowanie przed Sejmem i może już oficjalnie objąć swój urząd. Poprzedni RPO Janusz Kochanowski zginął w katastrofie...

21.07.2010

Ranking samorządów 2010

Samorząd terytorialny

Dziennik Rzeczpospolita ogłosił coroczny Ranking samorządw. Rwnież w tym roku wydawnictwo Wolters Kluwer Polska jest partnerem tego rankingu.

21.07.2010