Pogrzeb mec. Stanisława Mikke w poniedziałek

Adwokat Stanisław Mikke, redaktor naczelny miesięcznika "Palestra", który zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, pochowany zostanie 26 kwietnia br. na Cmentarzu Wojskowym przy ul....

20.04.2010

Janusz Kochanowski pochowany i uhonorowany

W Częstochowie pochowany został 20 kwietnia br. dr Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. W pogrzebie uczestniczył minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który poinformował o...

20.04.2010

Polska i Szwajcaria wymienią informacje o podatnikach

W Ministerstwie Finansów podpisano 20 kwietnia br. protokół do polsko-szwajcarskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1991 r. Protokół wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji...

20.04.2010

Rachunek lokacyjny to nie firmowy rachunek bankowy

Odsetki od lokat na rachunku lokacyjnym, założonym w powiązaniu z rachunkiem podstawowym związanym z działalnością gospodarczą stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Tak stwierdził Dyrektor Izby...

20.04.2010

Schnell w zarządzie Polsko-Niemieckiej izby

Dr. Christian Schnell, Partner BSJP in alliance with Taylor Wessing, został ponownie wybrany na członka Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Głównym zadaniem Zarządu jest ochrona...

20.04.2010

Kancelaria spółki Alpine Bau walczy z urzędnikami

Kancelaria prawna działająca na zlecenie firmy Alpine Bau wystąpiła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o unieważnienie przetargu na wybór...

20.04.2010

Mało świadectw energetycznych na rynku wtórnym

Od momentu wprowadzenia w Polsce systemu certyfikacji energetycznej budynków wydano około 100 tys. tego typu dokumentów. 90 proc. z nich wydano dla budynków mieszkalnych, w tym przede wszystkim dla...

19.04.2010

Przekazanie skargi do sądu administracyjnego

Samorząd terytorialny

Organ samorządu jest zobowiązany do przekazania skargi do sądu administracyjnego w ściśle określonym terminie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi m. in. grzywna.

19.04.2010

Ochrona przyrody - kary

Środowisko

Przepisy ustawy o ochronie przyrody regulują m.in. zasady nakładania kar za zniszczenie terenw zieleni albo drzew lub krzeww spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robt ziemnych lub wykorzystaniem...

19.04.2010

Reklamy Google w sądzie

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie usługi AdWords nie rozstrzyga jednoznacznie kwestii odpowiedzialności Google za ochronę znaków towarowych. O tym będą decydować sądy w...

19.04.2010

W Łodzi odbył się pogrzeb Joanny Agackiej-Indeckiej

Prawnicy

W poniedziałek 19 kwietnia o godz. 15.00 na Cmentarzu Starym przy ulicy Ogrodowej w Łodzi pochowana została prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka. - Po ludzku ciężko nam pogodzić...

19.04.2010