Notariat skarży przepisy o aplikacji do TK

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej przepisy o organizacji aplikacji są sprzeczne z konstytucją. KRN zaskarżyła je do Trybunału Konstytucyjnego, a powodem był ostatni nabór, w którym przyjęto ponad...

28.05.2010

Senat: UE przekroczyła swoje kompetencje

Senat RP po raz pierwszy w historii wydał negatywną opinię o zgodności z zasadą pomocniczości projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej. Oznacza to, że organy UE przekroczyły swoje kompetencje....

28.05.2010

Sąd jest związany żądaniem pozwu

W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu. Takie stanowisko zostało zajęte...

28.05.2010

Będą tańsze naprawy samochodów

Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie UE dotyczące sprzedaży i serwisowania samochodów. Ma być korzystne dla konsumentów, zapewniając im dostęp do tanich części zamiennych i napraw w...

28.05.2010

Banki zapłacą za bankructwa

Komisja Europejska zaproponowała podatek nakładany na banki, z którego pokrywane będą koszty likwidacji tych banków, które ogłoszą upadek. Plan przewiduje, że rządy wykorzystają dochody z podatków...

28.05.2010

Notariat skarży przepisy o aplikacji do TK

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej przepisy o organizacji aplikacji są sprzeczne z konstytucją. KRN zaskarżyła je do Trybunału Konstytucyjnego, a powodem był ostatni nabór, w którym przyjęto ponad...

28.05.2010

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców wzrasta

W 2009 roku stwierdzono w Polsce blisko dwukrotnie więcej przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców niż w roku poprzednim. Można z tego wyciągnąć wniosek o rosnącej skali problemu. Ta...

28.05.2010

Dwa tysiące zarzutów dla handlarza narkotykami

Wrocławska policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę podejrzewanego o handel środkami odurzającymi przez internet. Zabezpieczono prawie pięć tysięcy tabletek z substancją psychotropową. Zatrzymanemu...

28.05.2010