Wytyczne dla komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Samorząd terytorialny

W Monitorze Polskim nr 41 z 2010 r. opublikowana została uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r.w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji dotyczących dostarczania obwodowym...

02.06.2010

Aktualizacja LEX-a z wolnej ręki

Rynek

Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej (np. Systemu Informacji Prawnej LEX) na czas nieokreślony uzasadnia przedłużenie okresu aktualizacji tej publikacji w trybie zamówienia z wolnej...

02.06.2010

Przerywany czas pracy

HR

Wyczerpujące, ilustrowane przykładami, omwienie szczeglnego rodzaju czasu pracy, przewidującego przerwę nie wliczaną do czasu pracy. Autorka wymienia warunki jakie muszą być spełnione przy...

02.06.2010

Uchwała adwokatów zaskarżona do SN

Minister sprawiedliwości zaskarżył do Sądu Najwyższego uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej, która uprzywilejowuje małe izby adwokackie w wyborach na Krajowy Zjazd Adwokatury....

02.06.2010

Aktualizacja LEX-a z wolnej ręki

Rynek

Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej (np. Systemu Informacji Prawnej LEX) na czas nieokreślony uzasadnia przedłużenie okresu aktualizacji tej publikacji w trybie zamówienia z wolnej...

02.06.2010

Zamówienie z wolnej ręki też warto ogłosić

W nowym stanie prawnym zamawiający, który udziela zamówienia w trybie z wolnej ręki może zamieścić lub przekazać do publikacji w odpowiednim publikatorze ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (tzw....

02.06.2010

Zaległy urlop do końca sierpnia

Państwowa Inspekcja Pracy proponuje wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów. Według PIP pracownik powinien mieć obowiązek wykorzystania urlopu do końca sierpnia następnego...

02.06.2010

DLA Piper ma nowe biuro w Turcji

Międzynarodowa firma prawnicza DLA Piper kontynuuje inwestycje na rynkach wschodzących i otwiera swoje biuro w Stambule, które - po uzyskaniu niezbędnej zgody ze strony miejscowej palestry -...

02.06.2010

Powstaje nowe sędziowskie stowarzyszenie

Grupa sędziów związanych kiedyś ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, w tym także byli członkowie jego zarządu, zakładają nową organizację o nazwie Themis (od imienia bogini sprawiedliwości w...

02.06.2010