Czy e-administracja stanie się wreszcie faktem?

Urzędy będą mogły załatwiać sprawy interesantów nie tylko w formie papierowej, ale także w postaci dokumentu elektronicznego, doręczanego za pośrednictwem internetu. Urzędy będą miały obowiązek...

27.05.2009

Dyrektywa w sprawie maszyn

BHP

W ślad za dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającą dyrektywę 95/16/WE w sprawie maszyn Minister Gospodarki wydał nowe rozporządzenie z dnia 21...

27.05.2009

Szkoły jako podatnicy podatku od towarów i usług

Opodatkowaniu VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dalej u.p.t.u., wykonywane przez...

26.05.2009

Dobra legislacja?

- Nie może być efektywnej gospodarki i sprawnego państwa bez dobrze funkcjonującego systemu prawa powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji Dobra legislacja - sprawna...

26.05.2009

Wyrok w sprawie abonamentów medycznych

W kwietniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 11/09) odnoszący się do kwestii opodatkowania pakietów medycznych przyznanych pracownikowi orzekając, iż firma nie...

26.05.2009

Mocne inwestycje greenfield

Według danych FDI Intelligence w 2008 roku do Polski trafiły 353 projekty typu greenfield o łącznej wartości w całym okresie trwania inwestycji wyniesie 34 mld dolarów i w wyniku których powstanie...

26.05.2009

Kancelaria Votum odkłada plany giełdowe

Kancelaria odszkodowawcza Votum Centrum Odszkodowań przesuwa swoje plany giełdowe z powodu słabej sytuacji na rynku i planuje zadebiutować na parkiecie w pierwszym lub drugim kwartale 2010 -...

26.05.2009

Mocne inwestycje greenfield

Według danych FDI Intelligence w 2008 roku do Polski trafiły 353 projekty typu greenfield o łącznej wartości w całym okresie trwania inwestycji wyniesie 34 mld dolarów i w wyniku których powstanie...

26.05.2009