Obowiązkowe informacje o kanale technologicznym

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcw drg obowiązek lokalizacji kanału technologicznego oraz poinformowania o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

01.09.2010

Elektroniczne księgi w kolejnych sądach

Kolejne 24 sądy będą zakładać i prowadzić księgi wieczyste w systemie informatycznym. 1 września zaczyna się przedostatni etap informatyzacji wydziałów wieczystoksięgowych. Ostatni ruszy 1...

01.09.2010

Są pieniądze dla gmin na recykling

Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płaci gminom 4 tysiące złotych za każdy porzucony samochd, ktry został oddany do stacji zajmującej się recyclingiem pojazdw, ale niewiele gmin...

01.09.2010

Strasburg: 12 tys. euro za złe traktowanie na Cyprze

Europejski Trybunał Praw Człowieka zasądził na rzecz obywatela Ukrainy 12 tysięcy euro tytułem zadośćuczynienia za straty moralne. W czasie procedury wydalania do kraju załoga statku wycieczkowego...

01.09.2010

Fikcja medycyny pracy w firmach

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że 99,5 proc. pracowników pozytywnie przechodzi badania lekarskie dopuszczające ich do pracy. W ubiegłym roku lekarze medycyny pracy przeprowadzili wizytację...

01.09.2010

Medale dla zasłużonych adwokatów

Prawnicy

Grupa adwokatów, którzy w czasie powstania NSZZ Solidarność, a także w czasie m.in. stanu wojennego czynnie wspierali walkę o niepodległość, została 31 sierpnia br. odznaczona Medalami Pamiątkowymi...

01.09.2010

Oświadczenia i zapewnienia przy sprzedaży udziałów

Rozprawa doktorska zatytułowana "Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów) została wydana przez wydawnictwo...

01.09.2010

ECRI zaniepokojona sytuacją Romów we Francji

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) wyraziła rozczarowanie wobec - jak to określiła - "bardzo złego rozwoju" sytuacji Romów we Francji. Komisja uznała, że rząd francuski...

01.09.2010