Od pomocy prawnej z urzędu podatek jak od firmy

Rynek

Radca prawny, wspólnik spółki osobowej, świadczący pomoc prawną z urzędu, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście. Minister finansów przegrał 12...

18.08.2010

MS: egzamin radcowski rzetelny i sprawiedliwy

Egzamin radcowski przeprowadzono w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywnie weryfikujący umiejętności zdających, konieczne do udzielania fachowej pomocy prawnej - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości....

18.08.2010

MS: egzamin radcowski rzetelny i sprawiedliwy

Egzamin radcowski przeprowadzono w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywnie weryfikujący umiejętności zdających, konieczne do udzielania fachowej pomocy prawnej - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości....

18.08.2010

Sędziów trzeba przekonywać do mediacji

Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę dojścia do porozumienia i rozwiązania zaistniałego konfliktu, najlepiej przygotowana przez Ministerstwo...

18.08.2010

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały notariatu

Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem. Podobnie bezprawna jest kara skreślenia z listy za ocenę niedostateczną z egzaminu lub...

18.08.2010

Pomieszczenia pracy

BHP

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest swoistym elementarzem BHP dla pracodawcy, zawierającym niezbędny zasób informacji dotyczących każdego zakładu pracy....

18.08.2010

Sędziów trzeba przekonywać do mediacji

Prawnicy

Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę dojścia do porozumienia i rozwiązania zaistniałego konfliktu, najlepiej przygotowana przez Ministerstwo...

18.08.2010

Problemy techniczne to wina zamawiającego?

Jeśli w czasie aukcji elektronicznej dojdzie do problemów z łącznością, to na wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że jest to wina zamawiającego. Jeśli wykonawca tego nie uprawdopodobni, nie może...

18.08.2010

Nowy komentarz do konwencji praw człowieka

Ukazało się piąte, zmienione i uaktualnione wydanie komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, adresowanego do prawników, studentów prawa, a także wszystkich, którzy interesują się tematyką...

18.08.2010