W trudnych czasach warto obniżyć stawki

Rynek

Kilkuprocentowy spadek przychodów, jaki zanotowaliśmy w ubiegłym roku, wynikał z mniejszych budżetów na doradztwo, którymi dysponowali nasi klienci. Jednak dla nas nie oznaczało to mniej pracy. Teraz...

25.08.2010

Fałszywy adwokat odpowie przed sądem

O oszustwa i podrabianie dokumentów oskarżyła lubelska prokuratura 32-letniego Pawła S., który podawał się za adwokata lub radcę prawnego i pobierał od klientów zaliczki. W rzeczywistości nie...

25.08.2010

Martwe sądy 24-godzinne

Prawnicy

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie przyspieszone w kształcie, w jakim pojawiło się w obowiązującym kodeksie postępowania karnego, się nie sprawdziło. Czy reforma postępowania przyspieszonego...

25.08.2010

Deptanie miejskiej zieleni nie będzie karalne

Samorząd terytorialny

Najnowsze zmiany w kodeksie wykroczeń mają na celu dopuszczenie korzystania z terenw zielonych przeznaczonych na cele rekreacji, bez groźby ukarania za deptanie zieleni.

25.08.2010

Prezydent wręczył nominacje sędziowskie

Po przeszło dwudziestu latach funkcjonowania sądownictwa w demokratycznej Polsce wciąż można zadawać sobie pytanie, czy już jest tak, że obywatel państwa polskiego (...) ma poczucie, że cała ta...

25.08.2010

Opis przedmiotu zamówienia powinien być neutralny

Interpretując treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy pamiętać, że zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub...

25.08.2010

GIODO broni prywatności przedszkolaków

Zbieranie przy rekrutacji do przedszkoli danych osobowych m.in. z PIT, RMUA czy orzeczeń sądowych jest sprzeczne z prawem twierdzi dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych...

25.08.2010