Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bhp

BHP

Prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do praw socjalnych zagwarantowanych w art. 66 Konstytucji RP. Z drugiej strony pracownik oprócz zagwarantowanych praw do...

14.09.2009

Sąsiedzki problem podczas inwestycji

Budownictwo

Inwestycje budowlane - jak uregulować sporne interesy sąsiedzkie? W zależności od charakteru i celu zarzutw sąsiadw, strony mogą ubiegać się o ochronę swoich interesw w urzędach lub sądach albo też...

11.09.2009

Nie ma argumentów przeciw połączeniu zawodów

Prawnicy

Rozmowa z Zenonzem Klatką, radcą prawnym, byłym prezesem KRRP, członkiem zespołów pracujących nad legislacją zawodu. - Z badań wynika, że trzy czwarte radców prawnych jest za fuzją naszych zawodów, a...

11.09.2009

Wielu chętnych do reformowania sądów

Rozwiązał się worek z pomysłami jak poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Długą listę takich propozycji ogłosiło ostatnio Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, swoje postulaty...

11.09.2009

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Budownictwo

Firma będzie mogła odstąpić od robt budowlanych, gdy w ciągu 30 dni nie otrzyma gwarancji zapłaty. Inwestor publiczny nie powinien ponosić dodatkowych kosztw zabezpieczenia roszczeń, ale prawnicy...

11.09.2009

Kancelaria wygrywa z siecią sklepów

Kancelaria mec. Lecha Obary wygrała z koncernem Jeronimo Martins, do którego należy sieć dyskontów "Biedronka". Firma nie miała prawa pobierać od swoich dostawców tzw. opłat półkowych - stwierdził...

11.09.2009

Cywilnoprawny aspekt transplantacji organów

Przeszczepianie narządów jako zabieg medyczny ratujący zdrowie lub życie pacjenta jest rozpowszechnioną praktyką we wszystkich krajach rozwiniętych. Przeszczepy stały się rewolucją w medycynie i...

11.09.2009

Wierzbowski Eversheds wspiera startupy

Kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła projekt bezpłatnego doradztwa prawnego dla projektów związanych z internetem i nowymi technologiami. Na początku października wybrane zostaną pierwsze...

11.09.2009