Opodatkowanie VAT usług najmu

Często zdarza się, że podatnicy wynajmują lokal usługowy firmom. Podatnik nie uzyskuje dochodw z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie prowadził jej także w chwili zawierania...

24.09.2009

Odprawy nauczycielskie-zagadnienia ogólne

W opracowaniu omówione zostały poszczególne rodzaje odpraw oraz warunki, które powinien spełnić nauczyciel aby odprawę otrzymać. Czytelnicy komentarza uzyskają odpowiedź, kiedy odprawa i z jakiego...

24.09.2009

Fuzja radców i adwokatów najdalej za dwa lata

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że do końca 2011 roku uchwalona ma być nowa ustawa o adwokaturze, która doprowadzi do połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego. 22 września pracujący od...

24.09.2009

Prawne aspekty oceny pracowników

HR

Oceny pracownicze są już w większości organizacji standardem. W latach dziewięćdziesiątych były zjawiskiem nowym, nierzadko kontrowersyjnie postrzeganym przez pracownikw. Obecnie przyjęły się...

23.09.2009

Sankcje za nielegalne ściąganie plików

Francuskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło ostatecznie ustawę pozwalającą na pozbawienie dostępu do internetu osób, które ściągają z sieci nielegalne pliki. Ustawa ma obowiązywać od początku...

23.09.2009