Prokuratorzy dostaną 1 tys. zł więcej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom, przedłożone przez ministra sprawiedliwości....

13.08.2009

Nowe prawo zamówień publicznych

Spółki nie będą mogły wnosić protestów. Wykonawcy będzie przysługiwało od razu odwołanie wnoszone do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Rząd zmienił prawo zamówień publicznych.

13.08.2009

Choroba pracownika

Ubezpieczenia społeczne HR

Komentarz omawia problematykę niezdolności do pracy z powodw zdrowotnych. Porusza kwestię wypadkw przy pracy i chorb zawodowych. Omawia rodzaje i wysokość świadczeń należnych pracownikowi w wypadku...

12.08.2009

Sprawdź, czy wiesz, jak oceniać ryzyko zawodowe

BHP

Z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) wynika obowiązek pracodawcy wdrożenia profilaktyki ochrony zdrowia, tj....

12.08.2009

Prezydent podpisał ustawę, ale ma wątpliwości

Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa ta dotyczy kwestii sprawnego zarządzenia systemem bezpieczeństwa państwa w sytuacji kryzysowej, m. in. w sytuacji...

11.08.2009

IPB: Firmy projektowe mogą mieć kłopoty

Budownictwo

Według ekspertw receptą na kryzys mają być inwestycje budowlane, z wykorzystaniem środkw Unii Europejskiej i budownictwo mieszkaniowe. Z tego może wynikać, iż nadal będzie zapotrzebowanie na prace...

11.08.2009