Krzysztof Kwiatkowski: nie ma mowy o amnestii

Nie ma mowy o amnestii. Tego typu sugestie to straszenie obywateli. Na rozwiązanie problemu przepełnienia w więzieniach mamy jeszcze system dozoru elektronicznego. Tak minister sprawiedliwości...

30.11.2009

Prawnicy wracają do wartości

Wśród studentów i absolwentów wydziałów prawa maleje skłonność do zachowań korupcyjnych, a rośnie uznanie dla wiedzy i pracy jako najlepszej drogi do sukcesu. Z badań prowadzonych przed doc. dr...

28.11.2009

Procesy rewitalizacji a rozwój lokalny i regionalny

Samorząd terytorialny

Pod takim tytułem w dniach 1819 listopada 2009 r. odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ktra zgromadziła...

27.11.2009

Respondenci wątpią w mediację

53 proc. respondentów, badanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości wątpi, aby mediacja była postępowaniem skuteczniejszym od procesu sądowego. 12 proc. badanych błędnie uważa mediatora za...

27.11.2009

Plusy i minusy zakupu mieszkania na parterze

Budownictwo

Kryzys na rynku nieruchomości nie zmienił tendencji do unikania zakupu mieszkań na parterze. Pomimo dużych, dochodzących nawet do 15% zniżek, lokale na parterze ciągle nie cieszą się dużym...

27.11.2009

Zmiany w prawie karnym wejdą w życie

Prezydent podpisał tzw. dużą nowelizację kodeksów karnych, która m.in. zaostrza kary za pedofilię, pozwala na farmakologiczne leczenie pedofilów, wprowadza karalność produkcji emblematów o symbolice...

27.11.2009

Respondenci wątpią w mediację

53 proc. respondentów, badanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości wątpi, aby mediacja była postępowaniem skuteczniejszym od procesu sądowego. 12 proc. badanych błędnie uważa mediatora za...

27.11.2009

Kancelaria WG&M doradzi przy prywatyzacji PKP Cargo

Kancelaria Weil Gotshal & Manges, wspólnie z McKinsey & Company Bankiem Zachodnim WBK i Domem Maklerskim BZ WBK będą doradzać PKP SA przy prywatyzacji i restrukturyzacji spółki PKP Cargo.

27.11.2009

UKE i UOKiK krytycznie o ustawie hazardowej

Dwa ważne urzędy państwowe krytykują nową ustawę o grach hazardowych. Urząd Komunikacji Elektronicznej i UOKiK mają wątpliwości co do możliwości blokowania stron hazardowych w internecie. Zarzucają...

27.11.2009

Startuje centralna szkoła sędziów i prokuratorów

We wtorek 1 grudnia 2009 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie rozpocznie się pierwszy zjazd aplikantów nowej aplikacji ogólnej, która kształcić ma kandydatów na sędziów...

27.11.2009