Ważne konsultacje

Samorząd terytorialny

Przyjęcie statutu jednostki pomocniczej wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Jest to istotny etap procedury i musi być przeprowadzony rzetelnie.

09.12.2009

Polscy prawnicy już wchodzą na światowe salony

Prawnicy

Prawnicy z Polski coraz lepiej radzą sobie na światowym forum.Krajowe samorządy zawodowe stały się pełnoprawnymi członkami międzynarodowych organizacji prawniczych.Coraz śmielej też na...

09.12.2009

Polscy prawnicy już wchodzą na światowe salony

Prawnicy z Polski coraz lepiej radzą sobie na światowym forum.Krajowe samorządy zawodowe stały się pełnoprawnymi członkami międzynarodowych organizacji prawniczych.Coraz śmielej też na...

09.12.2009

Kancelarie razem z gazetą pracują nad ustawą

Kancelaria SALANS oraz Chałas & Wspólnicy pracują, z inicjatywy Pulsu Biznesu nad naprawą projektu ustawy o odpowiedzialności urzędników. Puls Biznesu planuje przedstawienie wstępnego projektu...

09.12.2009

Nie będzie zwolnień urzędników

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wycofała projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji, który zakładał zwolnienia 31,5 tys. pracowników i miał przynieść 2,3 mld zł oszczędności....

09.12.2009

Premier w sprawie zmiany konstytucji

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się drugie w ciągu ostatnich kilku dni spotkanie premiera Donalda Tuska z konstytucjonalistami - W perspektywie najbliższych, dni zostaną przygotowane tezy...

09.12.2009

TK: Ustawa nie może ograniczać prawa do sądu

Poszkodowani, którzy w latach 19972004 nie mogli się domagać odszkodowań za bezprawie legislacyjne, teraz mogą dochodzić swoich praw wynika z wyroku wydanego 8 grudnia br. przez Trybunał...

09.12.2009

Warszawski sąd w obronie „sygnalisty”

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza uznał za niezasadne zwolnienie z pracy dziennikarza czasopisma wydawanego przez Pocztę Polską, który zawiadomił Ministerstwo Infrastruktury o nieprawidłowwych w...

09.12.2009

Dowody elektroniczne pojawiają się w 70 proc. spraw

Środowisko biegłych informatyków trapione jest wciąż brakiem jednolitych standardów konstruowania opinii dla sądu, brakiem jednolitej nomenklatury, brakiem standardów postępowania z dowodami...

08.12.2009

Polecenia wojewody (cz. 2)

Samorząd terytorialny

W myśl ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w wojewdztwie wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrw w wojewdztwie.

08.12.2009