Stacje paliw będą otwarte w święta

Inspekcja pracy uważa, że stacje benzynowe mogą pracować w święta. Chce jednak zmian w kodeksie pracy jasno określających, które placówki są objęte zakazem pracy w takie dni....

24.12.2010

Pracodawcy za rozwojem projektu CSR

Rynek

Wśród coraz większej liczby polskich pracodawców wzrasta świadomość wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na otoczenie. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się projekty...

23.12.2010

Nowa ustawa o VAT porządkuje bałagan

Ustawa o podatku od towarw i usług nie tylko koryguje stawki VAT, ale w projekcie nowelizacji ustawy jednoznacznie wskazano podatnika przy czynnościach wykonywanych przez podatnikw nieposiadających...

23.12.2010

Udział w sesjach rady gminy

Samorząd terytorialny

Początek nowej kadencji władz samorządowych po przeprowadzonych w listopadzie wyborach wydaje się dobrym momentem na przypomnienie zasad związanych z uczestnictwem wjta (burmistrza, prezydenta...

23.12.2010

Kandydat na doradcę podatkowego musi odbyć praktykę

Kandydaci na doradców podatkowych, po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, chcąc uzyskać wpis na listę doradców podatkowych, mają obowiązek odbyć dwuletnią praktykę zawodową w organach podatkowych...

23.12.2010

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Według zapisów 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) dalej r.n.p., ewaluacja jest jedną z form...

23.12.2010

Powstanie pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że opracował "Pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego". Jego celem ma być uproszczenie procedur w zakresie, w jakim przyczyni się to do usprawnienia...

23.12.2010

Pracodawcy za rozwojem projektu CSR

Rynek

Wśród coraz większej liczby polskich pracodawców wzrasta świadomość wpływu prowadzonej działalności gospodarczej na otoczenie. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się projekty...

23.12.2010

Coraz bardziej nowoczesne budynki

Budownictwo

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich...

23.12.2010

Niekontrolowane podwyżki cen wody

Samorząd terytorialny

Wodociągowcy z satysfakcją informują na stronach internetowych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w komunikacie podpisanym przez p. Marię Bakalarczyk - Głwnego Specjalistę ds. Ekonomicznych IGWP, że...

23.12.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski