Trybunał zajmował się skargą 10 lat

Trybunał w Strasburgu uznał, że proces nieletniego zabójcy ministranta sprzed 13 lat był nieobiektywny. Skazany zabójca ma dostać 10 tys. euro odszkodowania. I będzie mógł walczyć o uniewinnienie....

08.06.2010

Unia konsultuje zmiany w prawie autorskim

Jeszcze do końca czerwca br. można wziąć udział w konsultacjach dotyczących przyszłości europejskiego prawa autorskiego. Projektowane przez Komisję Europejską zmiany dotyczyć mają m.in. ułatwień w...

08.06.2010

Powódź uderza w zamówienia publiczne

Samorząd terytorialny

Tegoroczna powdź z pewnością odbije się na realizacji niektrych zamwień publicznych. Dotyczy to nie tylko robt budowlanych, ale także zleconych dostaw i usług. Zamawiający zapowiadają, że w takich...

07.06.2010

Kancelaria KKPW wygrywa Trybunale Europejskim

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Weber przeciwko Polsce uznając państwo polskie za winne naruszenia artykułu 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i...

07.06.2010

Karta Nauczyciela przed Trybunałem

Gmina Szostowice zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy Karty Nauczyciela gwarantujące pracownikom oświaty szereg przywilejów, które naruszają interesy majątkowe gminy. Rozprawa odbędzie...

07.06.2010

Silne budownictwo, słabość deweloperów

Budownictwo

W maju zarwno spłki budowlane, jak deweloperskie, mocno przeceniły się na warszawskiej giełdzie. WIG-Deweloperzy poszedł w dł o 4,1%, a WIG-Budownictwo o przeszło 6%. Indeks WIG, odzwierciedlający...

07.06.2010

Nie będzie kontroli, będzie pomoc prawna

W związku z powodzią, główny inspektor pracy podjął decyzję o ograniczeniu kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Pracy na terenach zalanych i zagrożonych do przypadków szczególnie uzasadnionych....

07.06.2010

Trwa akcja adwokackich konsultacji dla powodzian

Adwokaci kontynuują udzielanie bezpłatnych konsultacji prawnych osobom, które w wyniku powodzi utraciły swoich bliskich lub majątek. Akcję koordynuje dwanaście Okręgowych Rad Adwokackich z terenów...

07.06.2010

Trwa akcja adwokackich konsultacji dla powodzian

Adwokaci kontynuują udzielanie bezpłatnych konsultacji prawnych osobom, które w wyniku powodzi utraciły swoich bliskich lub majątek. Akcję koordynuje dwanaście Okręgowych Rad Adwokackich z terenów...

07.06.2010

Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi

Rynek

Koegzystencja na rynku pracy dwóch lub trzech pokoleń jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. Każde z nich może wnieść do organizacji inne cechy, umiejętności i kompetencje - pisze na łamach...

07.06.2010

Kara dla TP za brak połączeń z numerami alarmowymi

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską 2 mln zł kary za niezapewnienie bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. Jak podał UKE w komunikacie, przyczyną było naruszenie...

07.06.2010

Konferencja o kondycji sędziów

Status sędziego w 20 lat po transformacji - to temat konferencji organizowanej 1 lipca br. na Uniwersytecie Warszawskim przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz...

07.06.2010