Będą pieniądze na drogi. Ponad 2 mld zł

Budownictwo

Według Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad nie ma najmniejszego ryzyka ograniczenia jakichkolwiek zaplanowanych wcześniej wydatkw na przebudowy sieci drg zarządzanej przez GDDKiA. W tym...

31.08.2009

Polacy bardziej sceptyczni w sprawie przyjęcia euro

29 proc. Polakw jest zdania, że przyjęcie przez Polskę euro byłoby czymś dobrym, ale 36 proc. jest odmiennego zdania. W porwnaniu z badaniem czerwcowym, odsetek zwolennikw euro spadł o 6 proc., a...

31.08.2009

Zakład dostanie 500 mln dzięki wsparciu UE

Podpisano umowę pomiędzy PARP oraz firmą Avio Polska będącą beneficjentem w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Działaniu 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Dzięki temu...

31.08.2009

PPP w zakresie budownictwa wielokondygnacyjnego

Budownictwo

Modele PPP były i są nadal słabo akceptowane w Polsce. Wspłpraca państwa lub samorządu z sektorem prywatnym bardzo ucierpiała w ostatnich latach wskutek licznych skandali korupcyjnych związanych z...

31.08.2009

Praca podczas "postoju ekonomicznego"

Dofinansowanie wynagrodzeń za okres postoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru czasu pracy oraz finansowanie studiów i szkoleń dla pracowników regulują dwa rozporządzenia wykonawcze do ustawy o...

31.08.2009

Polska najmniej odczuwa kryzys

Polska jest jedyną gospodarką w EŚW, która po II kwartale b.r. nadal odnotowuje wzrost gospodarczy wynika z raportów dotyczących danych makroekonomicznych krajów Europy Środkowo Wschodniej autorstwa...

31.08.2009

Urzędowa kontrola żywności

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadziła (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.; dalej jako: u.b.ż.ż.) w art. 73-78 ustawowe zmiany w zakresie...

28.08.2009