Przy powodzi przetargi mniej rygorystyczne

W związku z powodzią, jaka wystąpiła na znacznym obszarze Polski, Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię prawną na temat zasad udzielania zamówień publicznych na tych terenach. Dopuszcza ona...

18.06.2010

Przełom w prawach procesowych w UE

Projekt nowych regulacji w zakresie prawa procesowego przewiduje, że podejrzany będzie miał prawo do uzyskania informacji o wykorzystywanych dowodach oraz do porady prawnej w ojczystym języku podczas...

18.06.2010

Wyrok ETS w sprawie leczenia zagranicą

Jeżeli nieplanowana opieka szpitalna zostaje zapewniona podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo ubezpieczenia, państwo członkowskie ubezpieczenia nie jest zobowiązane do...

18.06.2010

Więzienia CIA to sprawa dla prokuratora generalnego?

Rada Europy o Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważają, że prokurator generalny powinien zająć się sprawą domniemanych więzień CIA na terenie Polski. Komisarz Praw Człowieka RE wydał w tej sprawie...

18.06.2010

Prokuratura będzie zwalniać asesorów

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP rozmamwia z prokuratorem generalnym o trudnej sytuacji, w jakiej znależli się obecnie asesorzy. Związkowcy nie otrzymali jednak obietnicy,...

18.06.2010

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych

Samorząd terytorialny

Liczne trudności związane ze stosowaniem dotychczasowego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodw osobistych stały się powodem...

17.06.2010