Transport drogowy

BHP

Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącym bezpieczeństwa w transporcie samochodowym są ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pźn....

15.09.2010

Tylko jednostka wojskowa "zwolni" z podatku

Wolne od podatku mają być świadczenia przyznane wyłącznie tym żołnierzom, którzy wchodzą w skład (przynależą do) jednostki wojskowej użytej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym...

15.09.2010

Ojcowie na przymusowym urlopie wychowawczym

Trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem unijnej dyrektywy z 8 marca 2010 r. 2010/18/UE przewidującej obowiązkowy urlop rodzicielski dla obojga rodzicw. Na jej mocy mężczyzna i kobieta zyskają prawo...

15.09.2010

Tajemnica tylko dla niezależnego adwokata

Prawnicy

Przywilej tajemnicy zawodowej nie obejmuje prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Tak stwierdził w ogłoszonym wczoraj wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem Trybunału,...

15.09.2010

MSZ: nie będzie odwołania w sprawie etyki

Polska nie będzie odwoływała się od orzeczenia Trybunału w Strasburgu dotyczącego nauczania etyki w naszych szkołach - potwierdził w środę rzecznik MSZ Marcin Bosacki. W czerwcu Trybunał orzekł, że...

15.09.2010

KIO jest za, a nawet przeciw wnoszeniu wadium gotówką

Samorząd terytorialny

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prżno szukać jednolitego stanowiska odnośnie skuteczności wniesienia wadium drogą inną niż przelew. To sprawia, że przedsiębiorcy często nie wiedzą, czy...

15.09.2010

Prawnicy zarabiają krocie na Lehmanie

Pracownicy zarówno w USA, jak i w Europie coraz częściej rozważają pomysły założenia firm konsultingowych bazujących na doświadczeniu zdobytym przy sprawie likwidacji Lehman Brothers. Praca przy...

15.09.2010

Ważne terminy według RIO

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu sporządziła zestawienie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego terminw związanych ze sprawozdawczością budżetową.

15.09.2010

Tylko 1,9 proc. na lokacie. To nasze reale zyski.

Realny zysk z lokaty internetowej na 6,3 proc. w AIG Banku wynisł 3,04 proc. Drugim w kolejności wynikiem mogą pochwalić się BNP Paribas Fortis i Toyota Bankiem, ktre przyniosły zysk na poziomie 2,96...

15.09.2010

Zadania medycyny katastrof

BHP

Do zadań medycyny katastrof należy optymalizowanie medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach masowych, by ograniczyć ryzyko niepotrzebnej śmierci, Przez wypadek masowy rozumie się zdarzenie, w...

15.09.2010