Pozwała koncern tytoniowy, chce 300 tys. zł

100 tys. zł odszkodowania i 200 tys. zł zadośćuczynienia domaga się robotnica od w krakowskich zakładów Philip Morris produkujących m.in. papierosy Marlboro i L&M. Proces, który ruszył w Wydziale...

16.09.2010

NSA: jedna koperta, dwie decyzje

Organ podatkowy doręczając podatnikowi dwie decyzje w jednej kopercie nie narusza prawa. Takie stanowisko blisko dwa lata temu wyraził WSA w Gdańsku. Pogląd ten podtrzymał NSA w wyroku z 8 lipca 2010...

16.09.2010

RPO upomina się o zmianę przepisów

Już ponad dwa lata minęły od stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny sprzeczności z ustawą zasadniczą przepisów o stosowaniu tymczasowego umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach...

16.09.2010

Opodatkowanie spadków w UE trzeba uregulować

Do 22 września Komisja Europejska czeka na opinie państw Unii Europejskiej, organów podatkowych i doradców podatkowych na temat problemów i ich rozwiązywania w zakresie transgranicznego opodatkowania...

16.09.2010

Transport drogowy

BHP

Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącym bezpieczeństwa w transporcie samochodowym są ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pźn....

15.09.2010

Tylko jednostka wojskowa "zwolni" z podatku

Wolne od podatku mają być świadczenia przyznane wyłącznie tym żołnierzom, którzy wchodzą w skład (przynależą do) jednostki wojskowej użytej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym...

15.09.2010

Ojcowie na przymusowym urlopie wychowawczym

Trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem unijnej dyrektywy z 8 marca 2010 r. 2010/18/UE przewidującej obowiązkowy urlop rodzicielski dla obojga rodzicw. Na jej mocy mężczyzna i kobieta zyskają prawo...

15.09.2010

Tajemnica tylko dla niezależnego adwokata

Prawnicy

Przywilej tajemnicy zawodowej nie obejmuje prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Tak stwierdził w ogłoszonym wczoraj wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem Trybunału,...

15.09.2010

Tylko 1,9 proc. na lokacie. To nasze reale zyski.

Realny zysk z lokaty internetowej na 6,3 proc. w AIG Banku wynisł 3,04 proc. Drugim w kolejności wynikiem mogą pochwalić się BNP Paribas Fortis i Toyota Bankiem, ktre przyniosły zysk na poziomie 2,96...

15.09.2010

MSZ: nie będzie odwołania w sprawie etyki

Polska nie będzie odwoływała się od orzeczenia Trybunału w Strasburgu dotyczącego nauczania etyki w naszych szkołach - potwierdził w środę rzecznik MSZ Marcin Bosacki. W czerwcu Trybunał orzekł, że...

15.09.2010

Ważne terminy według RIO

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu sporządziła zestawienie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego terminw związanych ze sprawozdawczością budżetową.

15.09.2010

Prezes TK: ustawodawca niekiedy nie jest odpowiedzialny

Bohdan Zdziennicki, prezes Trybunału Konstytucyjnego podsumował ostatnie orzecznictwo Trybunału, a także zwrócił uwagę na najczęstsze błędy ustawodawcy. Zaznaczył, że obecny rok będzie znaczący, gdyż...

15.09.2010

KIO jest za, a nawet przeciw wnoszeniu wadium gotówką

Samorząd terytorialny

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prżno szukać jednolitego stanowiska odnośnie skuteczności wniesienia wadium drogą inną niż przelew. To sprawia, że przedsiębiorcy często nie wiedzą, czy...

15.09.2010