Skarga e-mailem nie wiąże sądu

Skuteczność pisma wnoszonego przez stronę do sądu administracyjnego drogą elektroniczną jest uzależniona od późniejszego opatrzenia go własnoręcznym podpisem. Tak stwierdził WSA w Gdańsku i odrzucił...

17.09.2010

Rozpoczęło się duże IPO w branży ubezpieczeń

Rozpoczęły zapisy na akcje Towarzystwa Ubezpieczeń Europa w transzy inwestorw indywidualnych. Na rynek trafi 1 575 000 akcji z nowej serii oraz 1 570 400 akcji sprzedawanych przez Getin Noble Bank. -...

17.09.2010

Skarga tylko na świeżą opieszałość?

Od 2002 roku mieszkaniec Częstochowy Adam Palacz walczy przed sądem z właścicielem autokomisu, który nie zapłacił mu za samochód. Ponieważ jak na razie bez skutku, poskarżył się na opieszałość sądu....

17.09.2010

Wyznaczenie celów warunkiem efektywnego szkolenia

HR

Wysyłając pracownikw na szkolenia, nie każda organizacja ustala ich cele i nie każda ocenia, czy szkolenia przyniosły zamierzony efekt. Oceny badające wyłącznie wybrane poziomy są niepełne i...

17.09.2010

Trybunał wystawił sobie laurkę

Trybunał Konstytucyjny zrobił własny bilans. 78 wyroków, tyle samo postanowień i pierwsze w historii rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Liczba rozpatrzonych w 2009 roku spraw jest większa niż...

17.09.2010

Przeprowadzka sądu, kłopoty petentów

Sąd Okręgowy w Częstochowie przeprowadza się do nowego gmachu. Sporo spraw ma poślizg, a petenci mają pretensje, że sędziowie są zajęci przeprowadzką, bo sąd przenosi się do nowego budynku na tyłach...

17.09.2010

Rośnie liczba "podróbek"

W 2009 r. unijne służby celne interweniowały na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej w 43,5 tys. spraw dotyczących kilku milionów produktów, co do których istniało podejrzenie fałszerstwa lub...

17.09.2010

Nie ma ciała, zasiłek pogrzebowy nie przysługuje

ZUS nie chce wypłacać zasiłku pogrzebowego za pochówek osoby bliskiej uznanej przez sąd za zmarłą, gdy nie odnaleziono jej ciała. Taka praktyka ZUS nie wynika jednak z przepisów....

17.09.2010

Kary umowne również dla zamawiającego

Fakt, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie oznacza, że postanowienia umowy załączonej do specyfikacji mogą być korzystne jedynie dla...

17.09.2010

Medal MS na 80. urodziny prof. Strzembosza

Chcąc docenić zasługi i wkład prof. Adama Strzembosza w proces budowania polskiego państwa prawa oraz w symboliczny sposób uczcić jego 80. urodziny, podjąłem decyzję o uhonorowaniu go najwyższym...

17.09.2010

Bob Doll: co za bykiem, a co za niedźwiedziem?

Cenom akcji pomogły ostatnio utrzymujące się dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw. Ostatni kwartał okazał się jednym z najlepszych od kilku lat dotychczas niemal 75% spłek opublikowało wyniki...

16.09.2010

Szef - młody wiekiem lub stażem

Ubezpieczenia społeczne HR

W zarządzaniu generalnie metryka nie jest najważniejsza, chociaż siłą rzeczy stosowne doświadczenie i kwalifikacje zdobywa się latami, a więc i młody szef jest zwykle zjawiskiem nie tyle rzadkim, co...

16.09.2010

In-house lawyer to też niezależny prawnik!

Prawnicy

Przywilej tajemnicy zawodowej nie obejmuje prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Tak stwierdził w ogłoszonym przedwczoraj wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem Trybunału,...

16.09.2010