Publikacja aktów prawa miejscowego zmienia się od 2010 r.

Samorząd terytorialny

Parlament uchwalił nowelizację przepisw o ogłaszaniu aktw normatywnych, ktra ma wpływ w szczeglności na dostęp do aktw prawnych, w tym aktw prawa miejscowego. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2010...

23.10.2009

Senat: SKOK-i pod nadzorem KNF

Spłdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, podobnie jak banki, mają podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - w czwartkowym głosowaniu senatorowie poparli ustawę o SKOK-ach. Senat...

23.10.2009

Byli ministrowie oceniają wymiar sprawiedliwości

Andrzej Czuma za swój główny sukces uznaje sfinalizowanie rozdzielenia funkcji ministra i prokuratora generalnego. Jego opinii nie podziela Aleksander Bentkowski, który przypomina, że on podczas...

23.10.2009

Tożsamość religijna a wizerunek jednostek osadniczych

Samorząd terytorialny

Wsplnota samorządowa ma charakter obligatoryjny (korporacyjny) i powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że każdy mieszkaniec staje się jednocześnie członkiem trzech wsplnot samorządowych: gminy, powiatu...

22.10.2009