MS: koniec przeludnienia w więzieniach!

W polskich więzieniach przebywa 85 tys. osób. Miejsc jest w nich 87,4 tys., a więc wskaźnik "zaludnienia" wynosi 97,4 proc. O tym sukcesie resort sprawiedliwości informuje w związku z wejściem w...

07.12.2009

Skazany rok czeka na uzasadnienie wyroku

Oskarżony przez prawie cztery lata przebywał w areszcie w oczekiwaniu na osądzenie jego sprawy. Gdy w końcu wyrok zapadł, od roku oczekuje (w areszcie!) na jego uzasadnienie. Interweniuje w tej...

06.12.2009

Zasiłek stały dla wszystkich uprawnionych

Samorząd terytorialny

Do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w ktrych do dnia 30 kwietnia 2004 r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej, organ administracji publicznej stosować będzie przepisy ustawy z dnia 29...

04.12.2009

Dodatkowe prawo ochronne (SPC) na produkty lecznicze

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana w trakcie negocjacji do wprowadzenia do swego systemu prawnego dodatkowego prawa ochronnego na produkty lecznicze....

04.12.2009

Deloitte: Ryzyko zamknięcia roku finansowego

Zbliża się zamknięcie roku finansowego. Dla prawników, specjalistów od podatków, oraz dla audytorów to najbardziej gorący okres w roku. Tymczasem z danych firmy Deloitte wynika, że w ponad 70...

04.12.2009

W poniedziałek debata o zmianach w sądownictwie

Przemianom, jakie zaszły w sądownictwie powszechnym w ostatnim dwudziestoleciu oraz reformom koniecznym w przyszłości, poświecona będzie debata, która odbędzie 7 grudnia br. w Warszawie.

04.12.2009