Adam Bodnar: na pomówienie lepszy proces cywilny

Prawnicy

Trzeba znieść przepis pozwalający na stosowanie prawa karnego w przypadku pomówień. Może je z powodzeniem zastąpić procedura cywilna. Tym bardziej, że orzecznictwo i sankcje w obydwu przypadkach są...

24.11.2009

Cała administracja wesprze celników

Organy administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będą zobowiązane do niezwłocznego przekazywania Służbie Celnej informacji koniecznych do sprawnego i...

24.11.2009

ZUS będzie mógł pożyczać od budżetu państwa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zaciągać pożyczki z budżetu państwa oraz z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Dotychczas nie było to możliwe, a w przyszłości na takie operacje pozwoli...

24.11.2009

Pedofilia w Polsce coraz mniej groźna

Maleje zagrożenie przestępczością związaną z pedofilią w Polsce. W 2007 r. małoletnich pokrzywdzonych pedofilią było aż 8151, w 2008 r. odnotowano takich przypadków już mniej, bo 5635, a w 2009 r....

24.11.2009

Ustawa hazardowa narusza podstawowe swobody

Urzędnicy prezydenta deklarują, że prezydent podpisze ustawę hazardową. - Później będzie czas, żeby dokonać bardzo dogłębnej analizy i skierować ją ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego powiedział...

23.11.2009