Nie będzie śledzenia danych bankowych w UE

Parlament Europejski odrzucił tymczasowe porozumienie pomiędzy UE a USA, dotyczące śledzenia środków finansowych należących do terrorystów. Parlament uznał za niewystarczające systemy zabezpieczenia...

16.02.2010

Serwisy społecznościowe pod lupą

Komisja Europejska ocenia porozumienie w sprawie zasad bezpieczniejszego korzystania z serwisów społecznościowych dla UE, które zostało podpisane przed rokiem przez osiemnaście działających w Europie...

16.02.2010

Kolejne izby adwokackie przeciwne fuzji z radcami

Nadzwyczajne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej wyraziło w sobotę 13 lutego br. "sprzeciw wobec wszelkich działań, których celem jest likwidacja niezależnego zawodu adwokata". Podobną...

15.02.2010

Gmina wskaże kąpieliska

Samorząd terytorialny

Projektowane zmiany w Prawie wodnym niosą za sobą nowe obowiązki gmin w zakresie kąpielisk. Nowe przepisy budzą jednocześnie wiele wątpliwości co do poprawności proponowanych rozwiązań.

15.02.2010

Urząd zapłaci za swoją opieszałość

Uproszczenie procedury, która daje możliwość nakładania grzywny za opieszałe postępowanie organu administracyjnego, przewiduje nowelizacja ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nad...

15.02.2010

Prezes "Iustitii" przeciwny zmianom w sądach

Prawnicy

Płace sędziów są za niskie, ale nie to jest głównym przedmiotem działania stowarzyszenia. W tej chwili najważniejsza jest nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych mówi Maciej Strączyński, nowy...

15.02.2010

Kancelarie w blokach startowych po 2 mln złotych

Po wakacjach miasto Wrocław ogłosi przetarg na wartą ponad 500 mln zł inwestycję, realizowaną w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Władze miasta planują budowę dwóch mostów przez Odrę i...

15.02.2010

Zasady postępowania z PCB

Środowisko

Niniejsza analiza dotyczy zasad postępowania z PCB. Opracowanie zawiera wykaz aktw prawnych, określających zasady postępowania z PCB oraz urządzeniami zawierającymi te związki. Autor w szczegłowy...

15.02.2010

Szybsze odwołania od przetargów publicznych

Usprawnieniu i przyspieszeniu procedur związanych z przeprowadzaniem publicznych przetargów służyć mają obowiązujące od 29 stycznia br. zmiany w Prawie zamówień publicznych. Łatwiej będzie m.in....

15.02.2010

Sukces prawników z Kancelarii Wierzbicki & Wspólnicy

Prawnicy z Kancelarii Wierzbicki Wspólnicy w ostatnich miesiącach uzyskali prawomocny wyrok uniewinniający w precedensowej sprawie dotyczącej zarzutu wykorzystania w swojej działalności tajemnicy...

15.02.2010