Termin zapłaty podatku od towarów i usług

Komentarz poświęcony jest terminom zapłaty podatku od towarw i usług. Autor opisuje termin podstawowy z art. 103 ust. 1 u.p.t.u., a także termin zapłaty dla małych podatnikw, innych podatnikw niż...

23.02.2010

Strasburg: słuszna kara dla nierzetelnej dziennikarki

Trybunał w Strasburgu uznał, że nie doszło do naruszenia prawa do wolności słowa poprzez skazanie na karę grzywny w wysokości 1500 euro francuskiej dziennikarki, autorki artykułu dotyczącego...

23.02.2010

Związki gmin nie mogą promować produktów lokalnych

Samorząd terytorialny

Promocja produktu lokalnego nie jest rwnoznaczna z promocją gminy, zatem nie należy do zadań gminy. W konsekwencji niedopuszczalne jest tworzenie związkw międzygminnych mających na celu promocję...

22.02.2010

W więzieniach nadal przeludnienie

W polskich zakładach karnych nadal panuje przeludnienie. Niewielkie, ale jednak okazuje się, że resortowi sprawiedliwości nie całkiem udało się doprowadzić do zgodności polskich norm z wymaganiami...

22.02.2010