Konkurs nie był zakładem wzajemnym

Minister finansów przegrał sądowy spór ze spółką Axel Springer Polska o konkurs dla czytelników przed Euro 2008. Zbliżające się Euro 2012 nadaje wyrokowi szczególną aktualność....

13.10.2010

Drabiny w zakładzie pracy - stosowanie i oznakowanie

BHP

Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w polskich normach oraz powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób niestwarzający zagrożeń dla ich...

13.10.2010

Ocena ryzyka

BHP

Ocena ryzyka według ustawodawcy jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na procesy pracy i od tego zagadnienia rozpoczyna się dział IV rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26...

13.10.2010

Kłopotliwa zmiana stawek podatku VAT

Zmiana stawek VAT, oprcz oczywistego efektu ekonomicznego, wywoła tez nakład prac administracyjnych, związanych z przeprogramowaniem systemw księgowych oraz kas fiskalnych, ewentualną zmianą cen...

13.10.2010

Prezydent jutro powoła pierwszego prezesa SN

Prezydent Bronisław Komorowski w czwartek powoła pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydatami na tę funkcję są sędziowie: Stanisław Dąbrowski i Lech Paprzycki, przedstawieni prezydentowi przez...

13.10.2010

Kwalifikacje energetyczne

BHP

Obowiązujące przepisy wymagają, aby osoby zajmujące się montażem, obsługą, naprawą, remontem oraz oceną stanu technicznego urządzeń energetycznych posiadały aktualne świadectwa kwalifikacyjne....

13.10.2010

RPO oskarża, prokurator broni podejrzanych

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek 12 października kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na niekorzyść czterech podejrzanych. NIK, a następnie Rzecznik zarzucili kierownictwu zakładu Zelmer z Rzeszowa...

13.10.2010

Fiskus pomija niewygodne dla siebie wyroki sądów

Urzędnicy w rozstrzygnięciach powołują się na korzystne dla siebie wyroki. Orzeczenia sądów potwierdzające tezy podatników są nagminnie pomijane. Zdaniem ekspertów to naruszanie prawa i interwencja...

13.10.2010

TK: rybacy będą sprzedawać tylko w pięciu centrach

Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że rybacy mogą zbywać swoje połowy tylko w centrach pierwszej sprzedaży. Tym samym Trybunał, uznając niektóre przepisy ustawy o organizacji rynku rybnego za...

13.10.2010

Monitoring nad reformami w wymiarze sprawiedliwości

Artur Pietryka, aplikant adwokacki, wcześniej związany z Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka objął funkcję koordynatora programu "Monitoring procesu legislacyjnego w...

13.10.2010

ETS: pozbawienie odprawy to dyskryminacja

Pozbawienie pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że może on pobierać świadczenie emerytalne stanowi dyskryminację ze względu na wiek - tak orzekł Europejski Trybunał...

13.10.2010

Nie ma przywrócenia terminu bez wniosku strony

Warunkiem koniecznym rozpoznania przez organ administracji zagadnienia przywrócenia terminu jest złożenie przez zainteresowanego stosownego wniosku w tym zakresie. Sam fakt, że strona dokonała...

12.10.2010