Sytuacja na rynku pracy w styczniu br.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia) wyniosła według szacunkw w styczniu 2010 roku 12,8 proc. i w porwnaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 0,9 punktu...

08.02.2010

UOKIK przestrzega przed oszustwami w internecie

Często korzystając z portali nie zapoznajemy się z regulaminem, nie przestrzegamy również podstawowych zasad bezpieczeństwa w upublicznianiu swoich danych osobowych. Ściąganiem plików zajmuje się 20...

08.02.2010

Maciej Strączyński nowym prezesem Iustitii

Nowym prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia został, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Nowe kierownictwo stowarzyszenia zostało zdominowane przez sędziów związanych z...

08.02.2010

Radcowie będą pomagali ofiarom przestępstw

Na mocy podpisanego dzisiaj porozumienia pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Ministerstwem Sprawiedliwości, radcowie prawni będą m.in. udzielali bezpłatnej informacji prawnej osobom pokrzywdzonym...

08.02.2010

Andrzej Seremet: moja wizja prokuratury

Opieszałość postępowań karnych jest dziś najpoważniejszym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości, słusznie wywołującym społeczne oburzenie. Potrzebne są zmiany legislacyjne prowadzące do...

08.02.2010

UOKIK przestrzega przed oszustwami w internecie

Często korzystając z portali nie zapoznajemy się z regulaminem, nie przestrzegamy również podstawowych zasad bezpieczeństwa w upublicznianiu swoich danych osobowych. Ściąganiem plików zajmuje się 20...

08.02.2010

Nowe przepisy w postępowaniu administracyjnym

W nowych przepisach dotyczących procedury administracyjnej oraz ustrojów sądów administracyjnych wprowadzono instytucję skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

08.02.2010

Wojewoda dzwoni z pretensjami do prokuratury

Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk zadzwonił do prokuratury w Bytomiu z pytaniem, dlaczego zezwoliła aresztowanemu prezydentowi Świętochłowic na wysłanie pisma, w którym przekazał kompetencje swojej...

07.02.2010

Wymóg znaczenia czasem dokumentacji medycznej

Niniejszy komentarz opisuje problematykę wymogów znaczenia czasem dokumentacji medycznej. Przedstawiono zasady stosowania znacznika czasu na potrzeby wewnętrzne placówki medycznej oraz korzystania z...

05.02.2010