Prezes NRA w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Przed kolejnym posiedzeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, które odbyło się 16 lutego br. minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz przewodniczący Komisji -prof. Andrzej Zoll...

16.02.2010

Posiadacz telefonu na kartę to też abonent

Zmiana definicji abonenta spowoduje, że także użytkownicy tzw. prepaid w telefonii komórkowej i użytkownicy korzystający z aparatów publicznych będą mogli otrzymywać informacje o warunkach...

16.02.2010

Więcej skazanych z elektronicznymi obrączkami

Większa liczba skazanych będzie mogła odbywać kary poza zakładami karnymi, łatwiej też będzie stosować przepisy ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego -...

16.02.2010

Międzynarodowa funkcja dla polskiej adwokat

Adwokat z Krakowa Małgorzata Kożuch objęła funkcję przewodniczącej Komitetu Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej (Corporate Social Responsibility Committee), działającego przy Radzie...

16.02.2010

Wraca sprawa ITI przeciwko Macierewiczowi

Na wokandę wraca sprawa wytoczona Antoniemu Macierewiczowi przez ITI za jego słowa o związkach tej spółki z wojskowymi służbami specjalnymi PRL i finansowaniu jej z FOZZ - orzekł Sąd Najwyższy. SN...

16.02.2010

Wyścig wydziałów prawa

Największe szanse na zdanie ostatniego egzaminu wstępnego na korporacyjną aplikację prawniczą mieli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tej uczelni dostało się prawie 90 proc. z ponad 1100...

16.02.2010

Serwisy społecznościowe pod lupą

Komisja Europejska ocenia porozumienie w sprawie zasad bezpieczniejszego korzystania z serwisów społecznościowych dla UE, które zostało podpisane przed rokiem przez osiemnaście działających w Europie...

16.02.2010

Zasady postępowania z PCB

Środowisko

Niniejsza analiza dotyczy zasad postępowania z PCB. Opracowanie zawiera wykaz aktw prawnych, określających zasady postępowania z PCB oraz urządzeniami zawierającymi te związki. Autor w szczegłowy...

15.02.2010

Więcej ośrodków egzaminowania na prawo jazdy

Zwiększenie liczby ośrodków egzaminowania kierowców, które mogą przeprowadzać egzaminy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy, przewidują dwaposelskie projekty zmian w Prawie o ruchu drogowym,...

15.02.2010