Zamówienia publiczne: nowe protokoły od 11 grudnia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 223, pozycja 1458 i...

29.11.2010

Do 7 grudnia kandydatury na wolne miejsce w TK

Do 7 grudnia kluby mają czas na zgłaszanie kandydatur na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Kancelarii Sejmu. Posłowie muszą wybrać jeszcze jednego...

29.11.2010

Regulamin czystości w granicach prawa

Regulamin utrzymania czystości w gminie jest takim samym aktem prawa miejscowego, jak pozostałe uchwały gminy. Tym samym zawarte w nim regulacje nie mogą wykraczać poza upoważnienie ustawowe ani...

29.11.2010

Susza była, ale niezgodna z ustawą

Sąd Najwyższy stwierdził, że rolnicy dotknięci suszą w 2008 roku ponieśli straty w uprawach, ale mimo ubezpieczenia nie może im być wypłacone odszkodowanie. Powód: warunki glebowe ustalane są przez...

29.11.2010

Opłaty za użytkowanie wreszcie racjonalne

Sprzedaż gruntu uwalnia od opłaty rocznej. Od dnia transakcji obciąża ona nabywcę. Gmina musi rozliczyć ją proporcjonalnie - wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

29.11.2010

Rząd odgrzewa stare projekty ustaw

Przed wyborami parlamentarnymi Platforma Obywatelska powraca do starych pomysłów. W tym tygodniu rząd zgłosi poprawkę do własnego projektu o zawieszeniu subwencji dla partii politycznych....

29.11.2010

Aport do spółki osobowej z VAT

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej jest czynnością odpłatną, obciążoną podatkiem od towarów i usług. Stanowisko takie potwierdził 26 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

29.11.2010

Wybrano nowe prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Prawnicy

Obradująca w sobotę Naczelna Rada Adwokacka wyłoniła ze swojego grona prezydium swój organ wykonawczy. Wiceprezesami NRA zostali: Zenon Marciniak, adwokat z Warszawy, dotychczasowy wiceprezes NRA i...

28.11.2010

ETS: nazwa "czysta czekolada" wprowadza w błąd

Zezwalając na używanie nazwy czysta czekolada Włochy naruszyły prawo Unii - tak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku zapadłym 25 listopada br. Zdaniem Trybunału, prawidłowe...

28.11.2010

Dziś notariusze doradzają bezpłatnie

W centralnych punktach 12 miast (np. Międzynarodowe Centrum Kultury na krakowskim Rynku, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Pałac Prymasowski w Warszawie) trwa dziś akcja bezpłatnych porad notariuszy....

27.11.2010

Dziś notariusze doradzają bezpłatnie

W centralnych punktach 12 miast (np. Międzynarodowe Centrum Kultury na krakowskim Rynku, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Pałac Prymasowski w Warszawie) trwa dziś akcja bezpłatnych porad notariuszy....

27.11.2010

Skomplikowane prawo, a nie wydawcy dezorientują sędziów

Dla polskich sędziów źródłem prawa przestały być Dzienniki Ustaw, zastąpiły je komercyjne programy komputerowe. Przez ignorancję sędziów i błędy w tych programach strony przegrywają sprawy w sądach -...

27.11.2010